YOU WILL BE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av you will be i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 2744, Tid: 0.2693

Eksempler på bruk av You Will Be i en setning og oversettelsene deres

But you will be completely alone.
Men du blir helt alene.
One bite, and you will be like me.
Ett bitt- og du blir som meg.
Promise me you will be careful.
Lov meg at du er forsiktig.
Tell me you will be my wife!
Si at du vil bli min kone.

Stay here, you will be safe.
Du er trygg her.
Well, i hope you will be very happy here, walden.
Jeg håper du blir lykkelig her, walden.
And you will be fearless?
Og du vil være fryktløs?
How you will be given defitelio.
Hvordan du vil bli gitt defitelio.
Promise me you will be here when i wake up.
Lov meg at du er her når jeg våkner.
You will be a new man, bernie, believe me.
Tro meg, du blir en ny mann, bernie.
When you will be given kepivance.
Når du vil bli gitt kepivance.
Someplace i know you will be safe.
Et sted jeg vet du vil være trygg.
No, you will be marrying his son and heir, ramsay.
Nei, du skal gifte deg med hans sønn og arving, ramsay.
You will be celebrated for your contribution.
Du blir hyllet for bidraget ditt.
Who knows where you will be in three months?
Hvem vet hvor du er om tre måneder?
And you will be queen over all of them.
Og du vil være dronning over dem alle.
Perhaps you will be killed by a boy.
Kanskje du vil bli drept av en gutt.
Man, you do not know where you will be ten minutes from now.
Du vet ikke hvor du er om ti minutter.
I hope you will be very happy, molly hooper.
Jeg håper at du blir lykkelig, molly hooper.
But you will be woken before that and taken outside of warsaw.
Men dere blir vekket før det og tatt med ut av warszawa.
Mac, you will be working with bannister.
Mac, du skal jobbe med bannister.
So you will be josey wales.
du er josey wales!
Hey, you will be safe.
Hei, du vil være trygg.
But you will be taking away his emotions.
Men du vil bli ta bort hans følelser.
I hope you will be very happy together.
Jeg håper dere blir lykkelige.
You will be working with people.
Du skal jobbe med mennesker.
I just want you to be happy, and you will be happy.
Jeg vil bare at du skal være lykkelig.
You will be on your way home with the rest of them.
Du blir med resten av dem hjemover.
Serve me faithfully and you will be rewarded.
Tjen meg trofast, og du vil bli belønnet.
I will be piotr fedorov and you will be" the dragon" slivovitz.
Jeg er piotr fedorov, og du er" dragen" slivovitz.

Resultater: 2744, Tid: 0.2693

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


"You will be" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer