YOU WILL BE EXPECTED PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av You will be expected i Norsk bokmål

Resultater: 51881, Tid: 0.2981

You will be
du blir du er du vil bli du vil være du skal

Eksempler på bruk av You will be expected i en setning og oversettelsene deres

And while you are with us, you will be expected to act like one.
Og mens du er her, forventer vi at du oppfører deg som en.
So you will be expected to follow the rules I have set down.
jeg forventer at du følger mine regler.
Each semester you will be expected to volunteer... for some cutting-edge experimental testing.
Hvert semester forventes det at man melder seg til noen banebrytende forsøk.
You will be expected for work tomorrow morning.
Du skal på jobb i morgen tidlig.
But until then, you must learn what will be expected.
Men fram til da, må du lære hva som vil bli forventet.
Well, if things go as well as expected here, you will be rewarded accordingly.
Vel, hvis ting går så bra som forventet her, vil du bli belønnet tilsvarende.
When you are an admiral, Mr. H. And in society that is what will be expected of you.
Når du blir admiral forventer sosieteten det av deg.
I expect you will be putting your name down.
Jeg forventer at du skal være setter navnet ditt.
Even though that is the middle of Christmas Break... you will be expected to participate wholeheartedly.
Selv om det er midt i juleferien, venter vi at alle engasjerer seg helhjertet i spillet.
You will not be expected to respond.
Du skal ikke svare, du skal bekrefte.
It was expected of me, as it will be of you if you ever become Joffrey 's queen.
Det ble forventet av meg, som det vil bli av deg hvis du blir Joffreys dronning.
But there is nothing to worry about, because of course I will be the one expected to stand by your side, feeding you ice chips until you capitulate to this unnamed malady, and then what?
Men det er ingenting å være bekymret for, selvfølgelig fordi jeg er den som forventes å stå ved din side, mate deg med små isbiter til du kapitulerer for den ukjente sykdommen, og så hva da?
I will be expecting you every day.
Jeg skal vente deg hver dag.
I mean, Lisa will be expecting you.
Lisa venter sikkert på deg.
Wiesler, I will be expecting you in Hohenschoenhausen at 9:00 a.m. tomorrow.
Jeg venter deg i Hohen- schönhausen i morgen klokken 9.
I know you will do what 's expected of you.
Jeg vet du vil gjøre det som ventes av deg.
I will be expecting big things from you.
Jeg forventer store ting fra deg.
Expect nothing of Walder Frey and you will never be surprised.
Forvent ingenting av Walder Frey og du vil aldri bli overrasket.
I expect I will be a married woman by the time you return.
Jeg er νel gift når du kommer tilbake.
I expect that 's what you will be doing, like as not.
Jeg tror at det er det du kommer til å gjøre.
Expect the unexpected and you will never be surprised.
Forvent det uventede, og du blir aldri overrasket.
Now, if you were to turn away, what else can be expected but that you will work corruption in the land and fly at each other 's throats?
Mon dere kanskje, om dere vender dere bort, vil stifte ufred og strid i landet og bryte deres blodsbånd?
I do not know quite what you expected... but I hope that you will not be too disappointed.
Jeg vet ikke hva dere forventer... men jeg håper ikke dere blir for skuffet.
If you stop using NutropinAq too early or for too long, the results will not be as expected.
Dersom du slutter å bruke NutropinAq for raskt eller for lenge, blir ikke resultatet som forventet.
If you stop using NutropinAq too early or for too long, the results will not be as expected.
Dersom du slutter å bruke NutropinAq for raskt eller for lenge, blir ikke resultatet som forventet.
You can not behave as you were and expect that you will be respected.
Du kan ikke oppføre deg som du gjør og forvente å få respekt.
Now, if you will excuse me, I am expected in the city by noon.
Dere får ha meg unnskyldt, men jeg ventes i byen til lunsj.
If I do not show up, she will still be expecting you.
Hun venter deg selv om ikke jeg kommer.
You will be allowed to win... expected to, on your own terms.
Du får lov til og det forventes at du skal vinne på dine vilkår.

Resultater: 51881, Tid: 0.2981

Se også


you will be given
du vil
you will be safe
you will be back
du er tilbake du kommer tilbake
you will be dead
er du død
you will be returned
dere blir brakt tilbake
you will be in
er du i
you will be fine
det går bra
you will be okay
du klarer deg
you will be doing
du skal gjøre du gjør
you will be here
du er her
you will be gone
er du borte
you will be ready
er du klar
you will be there
du er der
you will be free
you will be brought
bringes dere
you will be working
du skal jobbe
you will be staying
du skal bo
you will be able
skal du kan du jo du bli istand vil du være i stand du kommer til
you will be shot
du vil bli skutt
you will be asked
du vil bli bedt om

Ord for ord oversettelse


you
- dere –Dere – Dere
will
- vil skal kommer får blir
be
- være bli vær det
expected
- forventet trodde antatt å regnet forventes
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer