YOU WILL BE EXPECTED PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "you will be expected" i Norsk bokmål

Resultater: 3251, Tid: 0.1326

you will be
du blir du er du vil bli du vil være du skal

expected

Eksempler på You Will Be Expected i en setning

And while you're with us, you will be expected to act like one.
Og mens du er her, forventer vi at du oppfører deg som en.
So you will be expected to follow the rules i have set down.
jeg forventer at du følger mine regler.
You will be expected for work tomorrow morning.
Du skal på jobb i morgen tidlig.
Each semester you will be expected to volunteer... for some cutting-edge experimental testing.
Hvert semester forventes det at man melder seg til noen banebrytende forsøk.
He will be expecting you.
Han venter deg.
I will be expecting you every day.
Jeg skal vente deg hver dag.
I expect you will be putting your name down.
Jeg forventer at du skal være setter navnet ditt.
When you are an admiral, mr. H. and in society that is what will be expected of you.
Når du blir admiral forventer sosieteten det av deg.
So, i guess you will be staying.. longer than you expected.
Så, det ser ut som om du blir lenger enn du trodde.
But until then, you must learn what will be expected.
Men fram til da, må du lære hva som vil bli forventet.
Well, if things go as well as expected here, you will be rewarded accordingly.
Vel, hvis ting går så bra som forventet her, vil du bli belønnet tilsvarende.
I will be expecting big things from you.
Jeg forventer store ting fra deg.
You will be allowed to win... expected to, on your own terms.
Du får lov til og det forventes at du skal vinne på dine vilkår.
Therefore, establish salat, pay the zakat dues and obey the Messenger; it is expected that you will be shown mercy.
Forrett bønnen, betal ritualbidraget, og adlyd sendebudet, så dere må finne nåde.
You are expected.
De er ventet.
I know you will do what's expected of you.
Jeg vet du vil gjøre det som ventes av deg.
You won't be expected to respond.
Du skal ikke svare, du skal bekrefte.
It was expected of me, as it will be of you if you ever become Joffrey's queen.
Det ble forventet av meg, som det vil bli av deg hvis du blir joffreys dronning.
I don't know quite what you expected... but i hope that you won't be too disappointed.
Jeg vet ikke hva dere forventer... men jeg håper ikke dere blir for skuffet.
I expected you to be happy.
Jeg trodde du ville være glad.
Although i already half expected you to be dead.
Selv om jeg hadde forventet at du allerede var død.
It's to be expected its behavior will be... unexpected.
Man må forvente at den vil oppføre seg uventet.
You have done more than can be expected.
Du har gjort mer enn det som kan forventes.
I never expected it would be you.
Hadde jeg aldri forventet at det ville være deg.
I never expected it would be you.
Forventet jeg aldri at det skulle være deg.
Maybe you expected me to be in uniform.
Regnet du med jeg var i uniform?
I never expected it would be you.
Jeg visste at de hadde sendt noen, men jeg visste ikke at det var du.
Expect the unexpected and you will never be surprised.
Forvent det uventede, og du blir aldri overrasket.
You can't be expected to know everything.
Det kan ikke forventes at du vet alt.
I mean, lisa will be expecting you.
Lisa venter sikkert på deg.

Resultater: 3251, Tid: 0.1326

SE OGSÅ
Se også
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

Setninger i alfabetisk rekkefølge


you will be expected

"You will be expected" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer