YOU WILL BE UP PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "you will be up" i Norsk bokmål

Resultater: 35941, Tid: 0.0984

you will be
du blir du er du vil bli du vil være du skal

up
opp oppe op sammen

Eksempler på You Will Be Up i en setning

You will be up and about soon.
Du vil snart være oppe på beina igjen.
If you will be up... well.
Dersom du er våken.
You will be up and about in no time.
Du vil være opp om kort tid.
You will be up to six in no time.
Snart er du oppe i åtte.
You will be up and movin' around in a week- 10 days.
Du er oppe om en ukes tid.
You will be up first, and we will swing big from the start.
Du går først opp, og vi slår hardt fra starten av.
My question is will you be up for that?
Spørsmålet er om du er klar for det?
Now you will sleep too hard and later you will be up when you should be down.
kommer du til à sove for tungt og være oppe nàr du burde være nede.
You think he will be up for this?
Tror du han er med på dette?
Keep up, or you will be left behind!
Følg med, eller blir dere etterlatt!
You will be cleaning up the street soon.
Du vil snart rydde opp i gata.
Cause i will be up before you.
For jeg vil stå opp før deg.
If you get something warm you will be up again by the evening.
Bare de får noe varmt, er de nok på bena igjen i kveld.
You will be partnering up in pairs of dos.
Dere deles opp i par.
Which one will be up to you.
Hvem det er vil være opp til deg.
Will you be like a stream that dries up?
Vil du være som en bekk som tørker opp?
Because you will be up there, baby.
Nei, for det skal du gjøre, baby.
You would find out exactly what you will be up against.
Du finner ut nøyaktig hva du skal møte.
If you don't, GG, you will be up there next.
Da blir du ogsе skutt.
The old father tells me you will be up and around in a few days.
Den gamle sier at du er på bena om noen dager.
Will you be finishing up soon?
Blir du ferdig snart?
When will you be up to it?
Så når blir du i form til det?
So you will be dressed up tomorrow?
du skal være utkledd?
Break it up or you will be arrested!
Bryt opp, eller du vil bli arrestert!
You will be written up in all history books.
Du vil bli om talt i alle historiebøkene.
I will be checking up on you.
Jeg skal sjekke dere opp.
When you wake up, your mommy will be here to pick you up.
Når du våkner, er mamma her for å hente deg.
When you're down, you never think you will be up again.
Når du er nede, så tror du at du aldri vil klare deg igjen.
You will always be looking up.
Du vil alltid måtte rette blikket oppover.
I will be right here when you wake up.
Jeg er her når du våkner.

Resultater: 35941, Tid: 0.0984

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

Setninger i alfabetisk rekkefølge


you will be up
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer