YOUR ACTIONS PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av your actions i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 69, Tid: 0.0425

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Your Actions i en setning og oversettelsene deres

By learning to care how your actions seemed in the eyes of another?
Med å lære hvordan dine handlinger så ut i øynene til andre?
To become a man, your actions must be guided by one thing.
For å bli en mann må dine handlinger guides av én ting.
And god knows your actions.
Gud kjenner deres gjerninger.
And god knows your actions.
Gud kjenner deres gjerninger.
You took responsibility for your actions, right?
Du tok ansvar for handlingene dine, ikke sant?
Your actions speak otherwise.
Dine handlinger taler annerledes.
You know not what your actions would unleash.
Du vet ikke hva dine handlinger kan starte.
Do your actions ever haunt you?
Gir handlingene dine deg noen gang skyldfølelse?
By your actions, sir, you are risking the future of the human race!
Med dine handlinger risikerer du menneskehetens fremtid!
I find your actions despicable, whatever your beliefs.
Jeg finner handlingene dine foraktelige, hva du enn tror på.
Were you contemplating your actions or having a vision?
Tenkte du over handlingene dine...-... eller fikk du et syn?
By your actions.
Gjennom dine handlinger.
We will evaluate your actions later.
Vi vil vurdere dine handlinger senere.
You know full well it was your actions that brought you here.
Du vet godt at handlingene dine førte deg hit.
Let them fuel your actions.
La dem fyre opp i dine handlinger.
Please describe your actions.
Beskriv handlingene dine.
And your state of mind will be inferred from your actions.
Og din sinnstilstand- vil konkluderes ut fra dine handlinger.
You have taken responsibility for your actions.
Du tar ansvar for handlingene dine.
No! the hospital takes full responsibility for your actions.
Nei, doktor, sykehuset tar fullt ansvar for dine handlinger.
And your precious secretary will disavow any knowledge of your actions.
Og ministeren din vil benekte all kjennskap til handlingene dine.
You had no control over your actions.
Du kontrollerte ikke handlingene dine.
Do you have any idea how dangerous your actions were?
Aner du hvor farlige handlingene dine var?
Please consider the consequences of your actions.
Vurder konsekvensene av handlingene dine.
That means that you cannot be held accountable for your actions.
Det betyr at du ikke kan holdes ansvarlig for handlingene dine.
But facing the consequences of your actions is.
Men å godta konsekvensene av handlingene dine er.
Your actions spared no one, saved nothing and cost us all dearly.
Dine handlinger reddet ingen liv, men kostet oss dyrt.
Your actions give you weight, my friend.
Handlingene dine gir deg tyngde, min venn.
Your actions desires shape what lies ahead. what else have you seen?
Dine handlinger og ønsker former det som ligger fram i tiden.
Watch your actions, for they become habits.
Pass gjerningene dine, for de blir vaner.
You realize that your actions reflect badly on all of us.
Handlingene dine ser ille ut for oss alle.

Resultater: 69, Tid: 0.0425

SE OGSÅ

Se også


SYNONYMER

S Synonymer for "your actions"


"Your actions" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer