YOUR BELLY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av your belly i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 41, Tid: 0.0901

Eksempler på bruk av Your Belly i en setning og oversettelsene deres

Hungry enough so that your belly swells?
Så sulten at magen sveller opp?
It's on your belly, man.
Den er på buken din, mann!
Pain in your belly(abdominal pain).
Smerter i magen(buksmerter).
It's a silver handle on your belly.
Det er et sølv-handtak på buken din.

Pain in your belly(abdominal pain).
Smerter i magen(buksmerter).
That worm in your belly used to be mine.
Det orm i magen pleide å være mine.
You got a snake on your belly.
Du har en slange på magen.
You got a roof over your head... and food in your belly.
Du har tak over hodet... og mat i magen.
Saddle sores, short rations, maybe a bullet in your belly.
Ridesår, små rasjoner, kanskje en kule i magen.

You must nourish the child growing in your belly.
Du må gi næring til barnet som vokser i magen.
Put one between your knees and one under your belly.
Legg én mellom knærne og én under magen.
He will put lead in your belly.
Han gir deg bly i magen.
It's my son that you have in your belly.
Det er sønnen min du har i magen.
It's my son you have in your belly.
Det er sønnen min du har i magen.
I want you down on your belly.
Jeg vil ha deg nede pa magen.
Get on your belly.
Ned pa magen.
So you must drive that fear down deep into your belly.
Man driver den frykten langt ned i magen.
Help yourself and the baby in your belly.
Hjelp deg selv og barnet i magen.
You are, you know, with all your brains in your belly.
Du er det. du tenker med magen.
Your belly holds the sum.
Magen din inneholder noe.
Then your belly.
Deretter magen din.
Look at your belly.
Se på magen din.
Let me see your belly.
Få se magen din.
We took the food out your belly, nigga how you gonna eat?
Vi tok maten fra vomma di, nigga åssen skal du spise?
I love your belly.
Jeg elsker magen din.
The mark of the elastic on your belly.
Avtrykket på magen din. fra det elastiske.
On your belly!
The jacob that you carried in your belly.
Den jacob som du bar i magen din.
It's like a heavy bundle in your belly.
Det er som en tung knute i magen din.
Nurse connelly will keep massaging your belly.
Søster connelly fortsetter å massere magen din.

Resultater: 41, Tid: 0.0901

"Your belly" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer