YOUR DOCTOR PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Your Doctor i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 13878, Tid: 0.0445

legen (1060) legen din (5730) din lege (563) lege din (8) din leges (7)

Eksempler på bruk av Your Doctor i en setning og oversettelsene deres

Legen

( doctor , the physician , doc )
Your doctor has carried out blood tests and decided you need epoetin alfa HEXAL.
Legen har utført blodprøver og bestemt at du trenger epoetin alfa HEXAL.
Your doctor may increase your dose to 7 tablets per day.
Legen kan øke dosen til 7 tabletter om dagen.

Lege din

Always use this medicine exactly as your doctor or pharmacist has told you.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik lege din eller apoteket har fortalt deg.
Your doctor will do regular blood tests to check for any changes in.
Lege din vil ta regelmessige blodprøver for å sjekke eventuelle endringer i.
Andre setningseksempler
Ask your doctor if you can breast-feed during or after treatment with YERVOY.
Spør legen din om du kan amme under eller etter behandling med YERVOY.
Ask your doctor if you can breast-feed during or after treatment with YERVOY.
Spør legen din om du kan amme under eller etter behandling med YERVOY.
Tell your doctor if you are or think that you may be pregnant.
Fortell legen din hvis du er, eller tror du er gravid.
Inform your doctor if you are pregnant or planning to become pregnant.
Fortell din lege hvis du er eller planlegger å bli gravid.
Inform your doctor if you are pregnant or planning to become pregnant.
Fortell din lege hvis du er eller planlegger å bli gravid.
Your doctor or nurse will check you during and after the infusion.
Legen eller sykepleieren vil observere deg under og etter infusjonen.
If i was your doctor, i do not need x-ray machine.
Hvis jeg var legen din, jeg trenger ikke røntgen.
Tell your doctor if you are or think that you may be pregnant.
Fortell legen din hvis du er, eller tror du er gravid.
Follow the directions given by your doctor closely and use the instructions below as a guide:.
Følg nøye din leges anvisninger og bruk instruksjonene nedenfor som retningslinjer:.
Jim, i am your doctor and i am your friend.
Jim... jeg er din lege og din venn.
Your doctor or nurse will remove it for you.
Legen eller sykepleieren vil fjerne det for deg.
Your doctor will do regular blood tests to check for any changes in.
Lege din vil ta regelmessige blodprøver for å sjekke eventuelle endringer i.
Do not use the equipment without proper training from your doctor or nurse.
Bruk ikke utstyret uten ordentlig opplæring fra din lege eller sykepleier.
I can not be your doctor today.
Jeg kan ikke være legen din i dag.
Follow the directions given by your doctor closely and use the instructions below as a guide:.
Følg nøye din leges anvisninger og bruk instruksjonene nedenfor som retningslinjer:.
Your doctor will monitor your blood pressure regularly while you are using epoetin alfa HEXAL.
Legen vil overvåke blodtrykket ditt mens du bruker epoetin alfa HEXAL.
Your doctor has carried out blood tests and decided you need epoetin alfa HEXAL.
Legen har utført blodprøver og bestemt at du trenger epoetin alfa HEXAL.
Nonafact is given to you by your doctor or nurse.
Nonafact gis til deg av din lege eller sykepleier.
Do not inject elonva without talking with your doctor.
Ikke injiser elonva uten å snakke med legen din.
Do not use the equipment without proper training from your doctor or nurse.
Bruk ikke utstyret uten ordentlig opplæring fra din lege eller sykepleier.
Do not take more fycompa than your doctor has recommended.
Ikke ta mer fycompa enn legen din har anbefalt.
Your doctor may increase your dose to 7 tablets per day.
Legen kan øke dosen til 7 tabletter om dagen.
Your doctor or nurse will check you during and after the infusion.
Legen eller sykepleieren vil observere deg under og etter infusjonen.
If you have an infection your doctor will closely monitor you.
Hvis du har en infeksjon, vil legen din overvåke deg nøye.
Nonafact is given to you by your doctor or nurse.
Nonafact gis til deg av din lege eller sykepleier.
Your doctor or nurse will administer the vaccine in accordance with official recommendations.
Din lege eller sykepleier vil gi vaksinen i overensstemmelse med offisielle anbefalinger.

Resultater: 13878, Tid: 0.0445

Se også


your doctor will
legen din vil
tell your doctor
informer legen
your doctor may
legen din kan
contact your doctor
kontakt legen din
your doctor immediately
legen din umiddelbart
with your doctor
your doctor has
legen din har
ask your doctor
rådfør deg med lege spørre legen
as your doctor
legen din
call your doctor
from your doctor
fra lege
than your doctor
enn legen
follow your doctor
følg legens
not your doctor
talk to your doctor
snakk med legen din kontakte legen
your doctor will tell
legen din vil fortelle
your doctor will prescribe
legen din vil forskrive
you and your doctor
du og legen din
talk with your doctor
your doctor says you
legen din sier du

Ord for ord oversettelse


doctor
- legen doktor dokter dr. lege

S Synonymer for "your doctor"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer