AT JEG KAN PÅ ENGELSK

Oversettelse av at jeg kan i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 303, Tid: 0.1224

Norsk-engelsk ordbok

Eksempler på bruk av At Jeg Kan i en setning og oversettelsene deres

Jeg håper bare at jeg kan være alt jeg kan være.
I just hope that i can be just all that i can be.
Jeg håper bare at jeg kan få gjengjeldt tjenesten en dag.
I only hope that i may repay him one day.
Bare så du kan vite at jeg kan forandre meg.
Just so that you can know that i can change.
Kom nærmere, slik at jeg kan se deg.
So come, so that i may see you.
Og jeg må vite at jeg kan stole på deg.
And i need to know that i can count on you.
Jeg føler meg så bra at jeg kan spise hele verden.
I feel so good that i could eat the whole world.
De visste ikke at jeg kan være så kul.
They never knew that i could be so cool.
Vennligst du at jeg kan gi denne gjør.
Please you that i may pass this doing.
Hvordan vet du at jeg kan være en sånn pappa?
How do you know that i can be that kind of dad?
Før det nærmere slik at jeg kan ta plass i det.
Bring it closer so that i might join with it.
Betyr det ingenting at jeg kan være din eneste slektning?
Doesn't it matter to you that i may be the only blood relative you have?
Nå vet jeg at jeg kan stole på deg.
Now i know that i can trust you.
At jeg kan måtte drepe deg.
That i might have to kill you.
Tror du at jeg kan.
Do you think that i could.
Har det falt deg inn at jeg kan vinne?
Did it occur to you that i might win?
Ironien er at jeg kan få 25 millioner for dem.
Irony is that i can get 25 million for them.
Jeg er også åpen for at jeg kan være grunnen.
I am also open to the possibility that i may be the causal factor.
Hva om jeg sa at jeg kan kurere ALS?
What if i told you that i could cure ALS?
At jeg kan få leve mitt liv slik jeg velger å leve det?
That i might be able to live my life as i choose to?
Og at jeg kan kjøre lastebil.
And that i could drive a truck.
Mr. langdon, det er korrekt at jeg kan gi deg adgang til arkivene.
Langdon, you are correct that i may grant you access to the archives.
Jeg vet at jeg kan regne med deg igjen.
I know that i can count on you again.
Jeg sa at jeg kan, ikke at jeg gjør det.
I said that you were correct that i may, not that i will.
Jeg har allerede sagt til dean at jeg kan leve med det.
I already told dean that i could live with him being running mate.
Jeg håper at jeg kan stole på deg.
I hope that i can depend on you.
Jeg ønsker at jeg kan forstå alt denne hunden sier.
I wish that i could understand everything this dog is saying.
Jeg må vite at jeg kan stole på deg.
And i got to know that i can trust you.
Si at jeg kan jobbe her.
Tell them that i could work here.
Jeg er ikke sikker på at jeg kan vinne over en jury.
I am not confident that i can win over a jury.
Jeg forstod at jeg kan behage folk.
I learned that i could please people.

Resultater: 303, Tid: 0.1224

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


SYNONYMER

S Synonymer for "at jeg kan"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer