AV DEM SA PÅ ENGELSK

Oversettelse av av dem sa i Engelsk

Resultater: 57, Tid: 0.0756

Norsk-engelsk ordbok
of them said of them asked

Eksempler på bruk av Av Dem Sa i en setning og oversettelsene deres

En av dem sa:«Hvor lenge har vi vært her?».
One of them said,'How long have you tarried?'.
En av dem sa:«Hvor lenge har vi vært her?».
One of them asked:"How long have you stayed here?".

En av dem sa:«Hvor lenge har vi vært her?».
One of them said,'How long have you tarried?'.
Av dem sa nei.
Ninety-six percent of them said no.
En av dem sa:«Hvor lenge har vi vært her?».
One of them asked:"How long have you stayed here?".
En av dem sa:"Er du mark North?".
And one of them says,"Are you mark North?".
En av dem sa:«Hvor lenge har vi vært her?».
A speaker among them said,“How long have you stayed?”.
En av dem sa:«Hvor lenge har vi vært her?».
A speaker from among them said: how long have ye tarried?
En av dem sa:«Hvor lenge har vi vært her?».
A speaker among them said: how long have you tarried?
En av dem sa at han skulle leve til han ble 200.
One of them told me he was gonna live till he was 200.
Og den yngste av dem sa til sin far: Far! gi mig den del av boet som faller på mig! og han skiftet sin eiendom imellem dem.
The younger of them said to his father,'Father, give me my share of your property.
En av dem sa:«Hvor lenge har vi vært her?».
One of them asked:"How long did you remain(in this state)?".
Men nogen av dem sa: kunde ikke han som har åpnet den blindes øine, også ha gjort at denne ikke var død?
Some of them said,"Couldn't this man, who opened the eyes of him who was blind, have also kept this man from dying?".
En av dem sa:«Hvor lenge har vi vært her?».
One of them asked:"How long did you remain(in this state)?".
Men nogen av dem sa: det er ved be'elsebul, de onde ånders fyrste, han driver de onde ånder ut.
But some of them said, he casteth out devils through beelzebub the chief of the devils.
Og den yngste av dem sa til sin far: Far! gi mig den del av boet som faller på mig! og han skiftet sin eiendom imellem dem.
And the younger of them said to his father, father, give me the portion of goods that falleth to me.
Og mange av dem sa: han er besatt og gal; hvorfor hører i på ham?
And many of them said, he hath a devil, and is mad; why hear ye him?
En av dem sa:«Hvor lenge har vi vært her?».
One of them said,‘How long have you stayed[here]?'.
En gruppe av dem sa:«Dere folk fra yathrib-byen, her er ikke blivende sted for dere! dra hjem!».
And when a group of them said,‘O people of Yathrib![This is] not a place for you, so go back!'.
En av dem sa:«Hvor lenge har vi vært her?».
One of them said,"How long do you think we have stayed here?".
Og den yngste av dem sa til sin far: Far! gi mig den del av boet som faller på mig! og han skiftet sin eiendom imellem dem.
The younger of them said to his father,'Father, give me my share of your property.
Men nogen av dem sa: kunde ikke han som har åpnet den blindes øine, også ha gjort at denne ikke var død?
Some of them said,"Couldn't this man, who opened the eyes of him who was blind, have also kept this man from dying?".
Mange av dem sa til meg og vennene mine:"Adopter meg!" de ville bli i leiren.
Many of them said to my friends and myself'Madame, adopt me' because they wanted to stay at the camp.
Men nogen av dem sa: det er ved be'elsebul, de onde ånders fyrste, han driver de onde ånder ut.
But some of them said, he casteth out devils through beelzebub the chief of the devils.
Og den yngste av dem sa til sin far: Far! gi mig den del av boet som faller på mig! og han skiftet sin eiendom imellem dem.
And the younger of them said to his father, father, give me the portion of goods that falleth to me.
Og mange av dem sa: han er besatt og gal; hvorfor hører i på ham?
And many of them said, he hath a devil, and is mad; why hear ye him?
Spurte alle regiassistenter en av dem sa at en statist i Sestimus' gårdsrom virket nervøs.
And asked all of the assistant directors, and one of them said that an extra in the courtyard of sestimus amydias seemed jumpy.
En gruppe av dem sa:«Dere folk fra yathrib-byen, her er ikke blivende sted for dere! dra hjem!».
And when a group of them said,‘O people of Yathrib![This is] not a place for you, so go back!'.
En av dem sa:«Hvor lenge har vi vært her?».
One of them said,"How long do you think we have stayed here?".
En gruppe av dem sa:«Dere folk fra yathrib-byen, her er ikke blivende sted for dere! dra hjem!».
Behold! a party among them said:"Ye men of Yathrib! ye cannot stand(the attack)! therefore go back!".

Resultater: 57, Tid: 0.0756

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer