BARNEHAGEN PÅ ENGELSK

Oversettelse av "barnehagen" i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 93, Tid: 0.0367

kindergarten the nursery preschool daycare day care

Eksempler på Barnehagen i en setning

Men da vi dro fra barnehagen sa dattera di et ord.
But when we went home from kindergarten said your daughter a word.
I barnehagen sier de at han er så snill.
They say he's adorable in kindergarten.
Var det har i barnehagen han viste fram tissen?
Did he show you his willie here in the nursery?
I barnehagen, sverre, lekte vi sammen.
We played together in kindergarten, sverre.
Jeg kan huske hans første dag i barnehagen.
I remember his first day of preschool.
Jeg har håndtert slikt siden jeg sprengte barnehagen.
Been handling this since i blew up the nursery with my first chemistry set.
De ringte og sa at alt mulig ekkelt hadde skjedd i barnehagen.
They said that something disgusting happened in the nursery.
Mens bobo subsidierte barnehagen i byen.
Whereas bobo subsidized the town daycare.
Jeg gråter ikke over noe som skjedde i barnehagen.
I don't cry over what happened in kindergarten.
De har kjent hverandre siden barnehagen.
They have known each other since preschool.
Hva er barnehagen?
What's daycare?
Siden barnehagen.
Since preschool.
Grethe i barnehagen.
Grethe from the nursery.
Du skal i barnehagen, kompis.
You're headed for day care, buddy.
Vi har gått i samme klasse siden barnehagen.
We have all the same classes since kindergarten.
Jeg har ikke sett håndverk på dette nivået siden barnehagen.
I haven't seen this level of craftsmanship since kindergarten.
Naboer, butikker, veien til barnehagen.
Check the neighbours, shops and along the route to the nursery.
Hvordan fikk du sam ut av barnehagen?
How did you get sam out of day care?
Vi skal til barnehagen!
We're going to daycare!
Du vant den for ryddigste hylle i barnehagen.
You did win that one for tidiest cubby in preschool.
Jeg tror jeg skal i barnehagen nå.
I think i must in kindergarten now.
Vet du, vi bør tenke på barnehagen.
You know, we ought to start thinking about preschool.
Det var nok den merra vi kastet ut fra barnehagen fordi ungen stinket.
Bet it was that bitch we turned away from daycare because her kid stunk.
Det er hurtigtørkende maling i barnehagen.
That's lead paint in the nursery.
Det høres ut som det jeg malte i barnehagen.
Priceless? sounds like something i painted in kindergarten.
Velkommen til barnehagen.
Welcome to the nursery.
Barnehagen, tror jeg.
Preschool, i think.
Du vet, fordi jeg jobber i barnehagen.
You know, because i work at the nursery.
Jeg hørte også først om verden i barnehagen.
That's where i first heard of the world, in kindergarten.
Vi har vært venner siden barnehagen.
We have been friends since kindergarten.

Resultater: 93, Tid: 0.0367

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "barnehagen"


førskole
barnerommet
barneværelset
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer