BEGYNNER Å BRUKE PÅ ENGELSK

Oversettelse av begynner å bruke i Engelsk

Resultater: 104, Tid: 11.3183

Norsk-engelsk ordbok
start taking start using begin using

Eksempler på bruk av Begynner Å Bruke i en setning og oversettelsene deres

Snakk med legen din om disse legemidlene før du begynner å bruke cerdelga.
Please speak to your doctor regarding these medicines before you start taking cerdelga.
Før du begynner å bruke removab, vil legen din kontrollere din:.
Before you start using removab your doctor will check your:.

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.
Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine.
Før du begynner å bruke din gonal-f ferdigfylt penn.
Before you start using your gonal-f pre-filled pen.
Snakk med legen din om disse legemidlene før du begynner å bruke cerdelga.
Please speak to your doctor regarding these medicines before you start taking cerdelga.
Før du begynner å bruke din ferdigfylte penn.
Before you start using your prefilled pen.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine.
Før du begynner å bruke removab, vil legen din kontrollere din:.
Before you start using removab your doctor will check your:.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.
Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine.
Før du begynner å bruke din gonal-f ferdigfylt penn.
Before you start using your gonal-f pre-filled pen.
Før du begynner å bruke din ferdigfylte penn.
Before you start using your prefilled pen.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke kentera.
Read all of this leaflet carefully before you start using kentera.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
Read all of this leaflet carefully before you start using this medicine.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.
Read all of this leaflet carefully before you start using this medicine.
Informer legen din før du begynner å bruke dette legemidlet dersom:.
Tell your doctor before you start to take this medicine if:.
Informer legen din før du begynner å bruke dette legemidlet dersom:.
Tell your doctor before you start to take this medicine if:.
Influensalignende symptomer er mer vanlige når du begynner å bruke plegridy.
Flu-like symptoms are more common when you first start using plegridy.
Influensalignende symptomer er mer vanlige når du begynner å bruke plegridy.
Flu-like symptoms are more common when you first start using plegridy.
Informer legen din før du begynner å bruke denne medisinen.
Tell your doctor before you start to take this medicine.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet, det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.
Les denne bruksanvisningen før du begynner å bruke plegridy og hver gang du får en ny pakning.
Read these instructions for use before you start using plegridy and each time you get a new pack.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet, da det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.
Dersom legen din mener at du er i risikosonen for TB, kan det hende at du blir behandlet med tb-legemidler før du begynner å bruke simponi.
If your doctor feels that you are at risk of TB, you may be treated with medicines for TB before you begin using simponi.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet, for det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.
Dette kan oppstå spesielt når du begynner å bruke leganto eller når dosen økes.
This can happen especially when you start using leganto or when your dose is increased.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet, da det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Read all of this leaflet carefully before you start using this medicine because it contains important information for you.
Legen din vil undersøke huden din før du begynner å bruke dette legemidlet og regelmessig mens du bruker det.
Your doctor will check your skin before you start taking this medicine and regularly while you are taking it.
Dersom legen din mener at du er i risikosonen for TB, kan det hende at du blir behandlet med tb-legemidler før du begynner å bruke simponi.
If your doctor feels that you are at risk of TB, you may be treated with medicines for TB before you begin using simponi.
Legen din vil undersøke huden din før du begynner å bruke dette legemidlet og regelmessig mens du bruker det.
Your doctor will check your skin before you start taking this medicine and regularly while you are taking it.
Dette kan oppstå spesielt når du begynner å bruke leganto eller når dosen økes.
This can happen especially when you start using leganto or when your dose is increased.

Resultater: 104, Tid: 11.3183

SE OGSÅ
ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer