Oversettelse av "da jeg var" i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 2041, Tid: 0.059


Eksempler på Da Jeg Var i en setning

Jeg mistet moren min da jeg var litt yngre enn deg.
I lost my mother when i was a little bit younger than you.
Det begynte da jeg var ett år.
Completely gone by the time i was three.
Hvor var du da jeg var 17?
Where were you when i was 17, huh?
Jeg hadde en venn da jeg var 14, elisa wilkey.
I had this friend when i was 14, elisa wilkey.
Og da jeg var gammel nok,
Finally, when I'm old enough,
Jeg kunne lese bibelen da jeg var syv år gammel.
I could read the bible by the time i was seven years old.
Jeg hadde 36 forsider da jeg var 20.
I shot 36 covers by the time i was 20.
Det må ha vært da jeg var yngre.
Must have been when i was younger.
Hvorfor sa du ikke dette da jeg var på topp?
Why not tell me this when I'm on top of the world?
De døde da jeg var liten.
They died when i was small.
Jo, for da jeg var i parken.
Just cos when I'm sat in the park and what have you.
Kanskje da jeg var en mye yngre mann.
Maybe when i was a much younger man.
Etterpå, da jeg var nær henne.
Afterward, when I'm come near to her.
Mor sang den for meg hver kveld da jeg var ung.
My mother sings this to me... every night when I'm young.
Hun døde da jeg var ung.
She died when i was young.
Cabe, da jeg var 16 år.
Cabe, when i was 16 years old.
Hvor var du da jeg var 12?
Where were you when i was 12, fucker?
Faren min døde da jeg var ti.
My father died when i was ten.
Da jeg var ung... stefaren min... han.
When i was young, my stepfather, he.
Da jeg var i KGB, var jeg seks måneder i afghanistan.
When i was in the KGB, i spent six months in afghanistan.
Da jeg var en jente, jeg hadde mareritt.
When i was a girl, i had nightmares.
Da jeg var fem, visste jeg hvordan mine egne foreldre ville dø.
When i was five, i knew how my own parents would die.
Da jeg var ung hadde jeg en affære med hanna.
When i was young, i had an affair with hanna.
Da jeg var liten, døde han et par dager før bursdagen min.
When i was little, he died a couple days before my birthday.
Jeg så dem da jeg var liten pike.
I were first took to see you when i were but a lass.
Men tiden stoppet nærmest opp da jeg var"Miss baltimore Orabs".
But time seemed to halt # # When i was miss baltimore crabs.
Husker du faren din? han vendte tilbake til england da jeg var fire.
He go back to england when i am four.
Da jeg var en liten gutt.
When i was a little boy.
Vi dro på hesteløp da jeg var liten.
Taken to road races when i were younger.
Da jeg var ung og redd for herren.
When i was young ♪ ♪ And scared of the lord.

Resultater: 2041, Tid: 0.059

SE OGSÅ
Se også
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SYNONYMER

S Synonymer for "da jeg var"


da jeg νar
da jeg ble
dajeg var
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer