DE SOM HADDE PÅ ENGELSK

Oversettelse av de som hadde i Engelsk

Resultater: 42, Tid: 0.2106

Norsk-engelsk ordbok
those who had

Eksempler på bruk av De Som Hadde i en setning og oversettelsene deres

Men de som hadde fått visdom, sa:«Ve dere!
But those who had been given knowledge said: woe unto you!
Men de som hadde fått visdom, sa:«Ve dere!
But those who had been given knowledge said,"Woe to you!

Men de som hadde fått visdom, sa:«Ve dere!
But those who had been given knowledge said: woe unto you!
De som hadde fisk til middag vil snart bli alvorlig syke.
Those who had fish for dinner will soon become violently ill.
Men de som hadde fått visdom, sa:«Ve dere!
But those who were given knowledge said,“Woe to you!
Men de som hadde fått visdom, sa:«Ve dere!
But those endowed with true knowledge said:"Woe to you.
Det var de som hadde noe virkelig sterkt å holde fast ved.
It's the ones that had something really strong to hold on for.
Men de som hadde fått visdom, sa:«Ve dere!
But those endowed with true knowledge said:"Woe to you.
De som hadde flaks forlot byene.
The lucky ones made it out of the cities.
Men de som hadde fått visdom, sa:«Ve dere!
But those who had been granted(true) knowledge said:"Alas for you!
Men de som hadde fått visdom, sa:«Ve dere!
But those who had been given(religious) knowledge said:"Woe to you!
Men de som hadde fått visdom, sa:«Ve dere!
But those who had been granted(true) knowledge said:"Alas for you!
Men de som hadde fått visdom, sa:«Ve dere!
But those who had been given(religious) knowledge said:"Woe to you!
For ikke å etterlate spor etter den ulovlige lasten som kunne inkriminere de som hadde ordnet lasten.
Leaving no evidence of the illicit cargo to incriminate those who had arranged the shipment.
Av alle de som hadde personlig interesse av å ta escobar, fortjente javier peña å være der når det skjedde.
Of all the people who had a vested interest in nailing escobar, javier peña deserved to be there when it went down.
Men de som hadde ett, var omkring fem tusen menn foruten kvinner og barn.
And they that had eaten were about five thousand men, beside women and children.
Men de som hadde grepet jesus, førte ham til ypperstepresten Kaifas; der var de skriftlærde og de eldste samlet.
And they that had laid hold on jesus led him away to caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled.
Men de som hadde ett, var omkring fem tusen menn foruten kvinner og barn.
And they that had eaten were about five thousand men, beside women and children.
Men de som hadde grepet jesus, førte ham til ypperstepresten Kaifas; der var de skriftlærde og de eldste samlet.
And they that had laid hold on jesus led him away to caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled.
Den visste at ei heks ville bli ført til de som hadde salomons bok.
It knew that a witch will be brought to those who possess the book of solomon.
Om morgenen sa de som hadde ønsket å være i hans sted i går:«Å, det ser ut som om gud
And in the morning those who had longed to be in his place the day before were saying,'Ah, god outspreads
Om morgenen sa de som hadde ønsket å være i hans sted i går:«Å, det ser ut som om gud
And in the morning those who had longed to be in his place the day before were saying,'Ah, god outspreads
som fikk tabletter en høyere suppresjonsrate på virusload enn de som hadde fått andre oppløsningsformuleringer på noe som helst tidspunkt.
formulations had a higher rate of viral load suppression than those who had received any solution formulations at any time.
som fikk tabletter en høyere suppresjonsrate på virusload enn de som hadde fått andre oppløsningsformuleringer på noe som helst tidspunkt.
formulations had a higher rate of viral load suppression than those who had received any solution formulations at any time.
hadde større sannsynlighet for å opplevde vma-løsning ved dag 28 sammenlignet med de som hadde en diameter > 1500 mikrometer.
were more likely to achieve VMA resolution at day 28 compared with those who had a diameter > 1500 microns.
barn som hadde fått to halve doser(0,25 ml) 90,2%, og 100% hos de som hadde fått to fulle voksendoser(0,5 ml).
had received two half(0.25 ml) doses were 90.2% and 100% in those who had received two full(0.5 ml) adult doses.
hadde større sannsynlighet for å opplevde vma-løsning ved dag 28 sammenlignet med de som hadde en diameter > 1500 mikrometer.
were more likely to achieve VMA resolution at day 28 compared with those who had a diameter > 1500 microns.
barn som hadde fått to halve doser(0,25 ml) 90,2%, og 100% hos de som hadde fått to fulle voksendoser(0,5 ml).
had received two half(0.25 ml) doses were 90.2% and 100% in those who had received two full(0.5 ml) adult doses.
viste at pasienter med minimal restsykdom, DNA- hyperploidi, og de som hadde mottatt renset benmarg muligens ikke ville ha hatt nytte av immunbehandling med dinutuksimab.
that patients with minimal residual disease, DNA hyperploidy, and those having received a purged bone marrow may not have benefited from dinutuximab immunotherapy.
viste at pasienter med minimal restsykdom, DNA- hyperploidi, og de som hadde mottatt renset benmarg muligens ikke ville ha hatt nytte av immunbehandling med dinutuksimab.
that patients with minimal residual disease, DNA hyperploidy, and those having received a purged bone marrow may not have benefited from dinutuximab immunotherapy.

Resultater: 42, Tid: 0.2106

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer