DET FINNES MANGE PÅ ENGELSK

Oversettelse av det finnes mange i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 110, Tid: 0.1955

there are many

Eksempler på bruk av Det Finnes Mange i en setning og oversettelsene deres

Det finnes mange ord for sånne folk.
There are many words for people like that.
Men det finnes mange vakre mennesker.
But there are many beautiful people.

Det finnes mange avslutninger.
There are many endings.
Det finnes mange dører som fører til mange steder... for en heks.
There are many doors to many places... for a witch.
Men, mine herrer i juryen... det finnes mange typer stillhet.
But, gentlemen of the jury... there are many kinds of silence.
Det finnes mange typer NSAID med varierende virketider.
There are many sorts of nsaids with different durations of activity.
Det finnes mange grunner til at noen kan velge å få panikk.
Uh, there are many reasons why a person may choose to panic.
Det finnes mange typer NSAID med varierende virketider.
There are many sorts of nsaids with different durations of activity.
Det finnes mange typer død.
There are many forms of death.
Det finnes mange andre.
There are many others.
Det finnes mange dyktige agenter.
There are many other solid agents.
Det finnes mange etterretningsbyrå.
There are many intelligence agencies around the world.
En vis mann sa en gang at det finnes mange avslutninger.
A wise man once told me,"There are many endings,
Det finnes mange som ikke har større verdi enn en død hund.
There's many a man alive no more of value than a dead dog.
Men det finnes mange slemme wesener.
But there are a lot of bad wesen.
Men jeg antar at det finnes mange andre der han kommer fra.
Still, I'm sure there are plenty more where he came from.
Men det finnes mange gamle hus med skjulte dører.
But there are plenty of old houses with hidden doors.
Det finnes mange thomsons, eller hva?
Well, there's lots of thompsons around, aren't there?
Det finnes mange måter å tjene landet sitt på.
Well, there's a lot of ways to serve your country.
Det finnes mange arbeidende mødre.
There's a lot of working moms out there.
Det finnes mange verre måter å dø på enn drukning.
There's plenty of worse ways to die than to drown.
Det finnes mange slags kjøretøyer i politiet.
There's a lot of vehicles in the police force.
Det finnes mange ting som er bedre enn ingenting.
There are many, many things that are better than nothing.
Det finnes mange tullinger.
There are plenty of jerks out there.
Det finnes mange vis å skaffe seg overtaket i et forhold på.
There are a lot of ways to get the upper hand in a relationship.
Det finnes mange mulige ordninger.
There are any number of possible arrangements.
Det finnes mange tak i san francisco.
There are a lot of rooftops in san francisco.
Det finnes mange slemminger, jakey.
There's a lot of bad people out there, jakey.
Det finnes mange bentleyer i verden.
There are a lot of bentleys in the world.
Det finnes mange andre fine jenter.
There's plenty other honey bunnies in the sea.

Resultater: 110, Tid: 0.1955

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


SYNONYMER

S Synonymer for "det finnes mange"


det finnes en rekke
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer