DU BLIR GRAVID PÅ ENGELSK

Oversettelse av du blir gravid i Engelsk

Resultater: 207, Tid: 0.2019

Norsk-engelsk ordbok
you become pregnant you get pregnant

Eksempler på bruk av Du Blir Gravid i en setning og oversettelsene deres

Kontakt legen din umiddelbart hvis du blir gravid mens du bruker ECALTA.
Contact your doctor immediately if you become pregnant while taking ECALTA.
Kontakt legen din umiddelbart dersom du blir gravid mens du bruker eliquis.
Contact your doctor immediately if you become pregnant while taking eliquis.

Vi kan operere og håpe at du blir gravid innen noen måneder.
We can operate and hope you get pregnant within a few months.
Hvis du blir gravid under behandling med nivestim, må du informere legen din.
If you become pregnant during nivestim treatment, please inform your doctor.
Hvis du blir gravid, skal du kontakte legen din øyeblikkelig.
If you become pregnant you should contact your doctor immediately.
Kontakt legen din umiddelbart hvis du blir gravid mens du bruker ECALTA.
Contact your doctor immediately if you become pregnant while taking ECALTA.
Kontakt legen din umiddelbart dersom du blir gravid mens du bruker eliquis.
Contact your doctor immediately if you become pregnant while taking eliquis.
Informer legen dersom du blir gravid under behandling med neulasta.
If you become pregnant during neulasta treatment, please inform your doctor.
Hvis du blir gravid under behandling med nivestim, må du informere legen din.
If you become pregnant during nivestim treatment, please inform your doctor.
Hvis du blir gravid, skal du kontakte legen din øyeblikkelig.
If you become pregnant you should contact your doctor immediately.
Informer legen hvis du blir gravid under behandlingen.
Tell your doctor if you become pregnant during treatment.
Informer legen hvis du blir gravid under behandlingen.
Tell your doctor if you become pregnant during treatment.
Og kanskje du blir gravid.
And maybe you will get pregnant, right? who knows?
Fortell legen din umiddelbart dersom du blir gravid under behandling med kadcyla.
If you do become pregnant during treatment with kadcyla, tell your doctor straight away.
Informer legen din dersom du blir gravid under behandling med resolor.
If you do become pregnant during treatment with resolor, tell your doctor.
Fortell legen din umiddelbart dersom du blir gravid under behandling med kadcyla.
If you do become pregnant during treatment with kadcyla, tell your doctor straight away.
Informer legen din dersom du blir gravid under behandling med resolor.
If you do become pregnant during treatment with resolor, tell your doctor.
Kanskje det ikke passer at du blir gravid nå.
Maybe... maybe this isn't a good time for you to get pregnant.
Denne er fra noen som innser viktigheten av at du blir gravid.
They understand how important it is for you to get pregnant right away.
Hvis du er gravid, hvis du blir gravid eller hvis du planlegger å bli gravid:.
If you are pregnant, if you become pregnant, or if you are planning to have a baby:.
Hvis du blir gravid mens du bruker cholib, skal du stoppe bruken umiddelbart og kontakte lege.
If you get pregnant while taking cholib, stop taking it immediately and contact your doctor.
Hvis du blir gravid mens du mottar dette legemidlet, må du informere legen din umiddelbart.
If you become pregnant while receiving this medication, you must inform your doctor immediately.
Dersom du blir gravid mens du bruker dette legemidlet, må du kontakte legen din umiddelbart og slutte å ta kapslene.
If you get pregnant while taking this medicine, call your doctor immediately and stop taking the capsules.
Hvis du er gravid, hvis du blir gravid eller hvis du planlegger å bli gravid:.
If you are pregnant, if you become pregnant, or if you are planning to have a baby:.
Hvis du blir gravid mens du bruker biresp spiromax, IKKE slutt å bruke biresp spiromax, men snakk med legen din umiddelbart.
If you get pregnant while using biresp spiromax, do NOT stop using biresp spiromax but talk to your doctor immediately.
Hvis du blir gravid mens du mottar dette legemidlet, må du informere legen din umiddelbart.
If you become pregnant while receiving this medication, you must inform your doctor immediately.
Dersom du blir gravid mens du bruker IOA, skal du slutte med IOA og kontakte legen din.
If you get pregnant while using IOA you should stop using IOA and contact your doctor.
Kontakt legen din umiddelbart hvis du blir gravid mens du tar noxafil.
If you become pregnant while you are taking noxafil, contact your doctor straight away.
Rådfør deg med lege dersom du blir gravid eller prøver å bli gravid så lenge du tar efient.
Tell your doctor if you become pregnant or are trying to become pregnant while you are taking efient.
Dersom du blir gravid mens du bruker zoely, skal du slutte med zoely og kontakte legen din.
If you get pregnant while using zoely you should stop using zoely and contact your doctor.

Resultater: 207, Tid: 0.2019

SE OGSÅ
ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer