DU MÅ IKKE BRUKE PÅ ENGELSK

Oversettelse av du må ikke bruke i Engelsk

Resultater: 87, Tid: 0.0505

Norsk-engelsk ordbok
you must not use do not use you should not use you must not take you should not take Don't use

Eksempler på bruk av Du Må Ikke Bruke i en setning og oversettelsene deres

Nei, du må ikke bruke vannet.
No, no, you must not use the water.
Du må ikke bruke den hvis det er partikler i den.
If there are particles in it, you must not use it.

Du må ikke bruke noe neulasta som er igjen i sprøyten.
Do not use any neulasta that is left in the syringe.
Du må ikke bruke redskap eller væske for å tømme doseposen.
Do not use any utensils or liquids to empty the sachet.
Du må ikke bruke dette legemidlet hvis du er gravid.
You should not use this medicine if you are pregnant.
Du må ikke bruke CONTROLOC control dersom du tar atazanavir.
You must not use CONTROLOC control if you are taking atazanavir.
Du må ikke bruke REYATAZ sammen med visse legemidler.
You must not take REYATAZ with certain medicines.
Du må ikke bruke pergoveris dersom du er gravid eller ammer.
Do not use pergoveris if you are pregnant or breast-feeding.
Du må ikke bruke faslodex hvis du er gravid.
You must not use faslodex if you are pregnant.
Du må ikke bruke sebivo mens du er gravid med mindre legen din anbefaler det.
Do not use sebivo during pregnancy unless your doctor recommends it.
Du må ikke bruke REYATAZ sammen med visse legemidler.
You must not take REYATAZ with certain medicines.
Du må ikke bruke sildenafil actavis hvis du ikke lider av erektil dysfunksjon.
You should not take sildenafil actavis if you do not have erectile dysfunction.
Du må ikke bruke TEPADINA under graviditet.
You must not use TEPADINA during pregnancy.
Du må ikke bruke b-ordet.
Don't use the b word.
Du må ikke bruke VIAGRA hvis du er kvinne.
You should not take VIAGRA if you are a woman.
Du må ikke bruke avastin hvis du er gravid.
You must not use this medicine if you are pregnant.
Du må ikke bruke øyedråpene når du har linsene på.
Do not use the drops when you are wearing your lenses.
Du må ikke bruke sildenafil actavis hvis du er kvinne.
You should not take sildenafil actavis if you are a woman.
Du må ikke bruke de tallene.
Don't use those figures.
Du må ikke bruke disse klikkene til å velge dose.
Do not use these clicks to select your dose.
Du må ikke bruke CONTROLOC control dersom du tar atazanavir.
You must not use CONTROLOC control if you are taking atazanavir.
Du må ikke bruke den.
Don't use it.
Du må ikke bruke dette legemidlet etter måltidet.
Do not use this medicine after your meal.
Du må ikke bruke faslodex hvis du er gravid.
You must not use faslodex if you are pregnant.
Du må ikke bruke sildenafil actavis hvis du ikke lider av erektil dysfunksjon.
You should not take sildenafil actavis if you do not have erectile dysfunction.
Du må ikke bruke en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Do not use a double dose to make up for a forgotten dose.
Du må ikke bruke PANTECTA control dersom du tar atazanavir.
You must not use PANTECTA control if you are taking atazanavir.
Du må ikke bruke sildenafil teva hvis du er kvinne.
You should not take sildenafil teva if you are a woman.
Du må ikke bruke sildenafil teva hvis du ikke lider av erektil dysfunksjon.
You should not take sildenafil teva if you do not have erectile dysfunction.
Du må ikke bruke noe neulasta som er igjen i sprøyten.
Do not use any neulasta that is left in the syringe.

Resultater: 87, Tid: 0.0505

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer