ER DEN BESTE PÅ ENGELSK

Oversettelse av "er den beste" i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 965, Tid: 0.179

is the best are the greatest is the finest art the best are the man are the best is the best am the best is the greatest is the greatest am the greatest are the finest

Eksempler på Er Den Beste i en setning

Dette er den beste gaven jeg noen gang har fått!
Thank you. thank you! this is the best gift i have ever gotten!
At du er den beste racerbilen i hele verden.
That you are the greatest race car in the whole wide world.
Lois lane er den beste reporteren som denne avisen har hatt.
Lois lane is the best crime reporter this paper ever had.
Gud er den beste forsørger.».
God is the best of providers.'.
Jeg tror dette er den beste sangen noensinne.
Don't you remember * I'm starting to think this is the finest song ever written.
Du er den beste.
You brother, are the greatest.
Han er den beste onkologen vi har.
He is the finest oncologist we have on staff.
Takk, brad, dette er den beste gaven jeg har fått.
Thank you, brad, this is the best present i have ever gotten.
Gi oss du underhold! du er den beste forsørger!».
And provide for us; thou art the best of providers.'.
Du er den beste eiskeren jeg har hatt noen gang.
You're the greatest lover i have ever had.
OK, du er den beste.
OK, you're the man.
Gi oss du underhold! du er den beste forsørger!».
And provide us Thou; and thou art the best of providers.
Mona, du er den beste.
Mona, you're the greatest.
Gud er den beste forsørger.
Allah is the best of providers.
Arlstokratene hvilken adresse er den beste i paris.
Which pet's address is the finest in Paris?
Birgitte nyborg er den beste statsminister danmark har hatt.
Nyborg is the best PM denmark ever had.
Du er den beste jeg har kjempet mot.
You are the best fighter i have ever fought in my life.
Tror du at du er den beste ektemannen?
You think you're the greatest husband?
Du er den beste!
Deres niese er den beste kvinnen i rom.
In my opinion...! you niece is the finest woman in rome.
For du er den beste marinesoldaten jeg kjenner.
Because by far, you are the best marine i have ever known.
Du er den beste, hop.
You're the man, hop.
Du er den beste vennen noensinne!
You're the greatest friend ever!
Det er den beste hjelpen noen kan gi deg.
That's the best help anyone can give you.
Det er den beste bryllupsdagspresangen du noensinne har gitt meg.
That is the best anniversary gift that you have ever given me.
Mr whitting er den beste advokaten i byen.
Whitting is the finest lawyer in the whole city.
Det er den beste prosedyren jeg har hørt.
That's the best summary i have ever heard.
Stark er den beste sivile piloten jeg har sett.
Stark is the best civilian pilot i have ever seen.
Du er den beste.
No, you're the man.
Jeg er den beste i hele roma.
You're in luck! I'm the best dancer in rome.

Resultater: 965, Tid: 0.179

SE OGSÅ
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SYNONYMER

S Synonymer for "er den beste"


er supre
er herlige
er en knupp
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer