ER DEN MEKTIGE PÅ ENGELSK

Oversettelse av er den mektige i Engelsk

Resultater: 67, Tid: 0.2126

is the mighty is the almighty is the exalted in might is majestic is all-mighty

Eksempler på bruk av Er Den Mektige i en setning og oversettelsene deres

Sannelig, herren er den mektige, den nåderike.
And most surely your lord is the mighty, the merciful.
Han er den mektige, den nåderike.
He helps whom he pleases: he is the mighty, and the merciful.

Han er den mektige, den vise.
He is the almighty, the all wise.
Gud er den mektige, den vise.
And indeed, allah is the exalted in might, the wise.
Han er den mektige, den nåderike.
Surely, he is the mighty, the merciful one.
Han er den mektige, den allvitende.
He is the almighty, the all-knowing.
Han er den mektige, den vise.
And he is the exalted in might, the wise.
Han er den mektige, den nåderike.
He is the almighty, the merciful.
Han er den mektige, den vise.
He is majestic and all-wise.
Han er den mektige, den ettergivende.
He is the mighty, the most forgiving one.
Han er den mektige, den vise.
And he is the mighty, the wise.
Han er den mektige, den allvitende.
And he is the exalted in might, the knowing.
Sannelig, herren er den mektige, den nåderike.
Surely, your lord is the almighty, the most merciful.
Herren er den mektige, den nåderike.
Your lord is majestic and all-merciful.
Han er den mektige, den nåderike.
He is all-mighty and all-merciful.
Han er den mektige, den nåderike.
Indeed, he is the exalted in might, the merciful.
Herren er den mektige, den nåderike.
Your lord is the almighty, the most merciful.
Han er den mektige, den allvitende.
He is majestic and all-knowing.
Han er den mektige, den allvitende.
He is all-mighty and all-knowing.
Han er den mektige, den ettergivende.
And he is the mighty, the forgiver.
Gud er den mektige, den vise.
And indeed, allah is the exalted in might, the wise.
Han er den mektige, den vise.
He is all-mighty and all-wise.
Han er den mektige, den nåderike.
He is the almighty, the most merciful.
Han er den mektige, den nåderike.
He is majestic and all-merciful.
Gud er den mektige, den vise.
God is the mighty, the wise.
Han er den mektige, den vise.
And he is the exalted in might, the wise.
Han er den mektige, den vise.
God is majestic and all-wise.
Han er den mektige, den vise.
He is the almighty, the all wise.
Han er den mektige, den nåderike.
He is all-mighty and all-merciful.
Han er den mektige, den vise.
He is the mighty, the wise.

Resultater: 67, Tid: 0.2126

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer