Oversettelse av "er det ikke" i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 2239, Tid: 0.052

is not it there's nothing lsn't it Isn't it isn't it ai not it

Eksempler på Er Det Ikke i en setning

Jesmindah, er det ikke?
Jesmin-dah, isn't it?
Fascinerende, er det ikke?
Fascinating, isn't it?
Da er det ikke mer å si.
Then there's nothing more to be said.
Da er det ikke merjeg kan gjøre.
Then there's nothing more i can do.
Er det ikke fint?
Lsn't it pretty?
Onomatopoetikon, er det ikke?
Onomatopoeia, isn't it?
Er det ikke herlig?
Lsn't it lovely?
Er det ikke deg?
Isn't it you?
Er det ikke herlig?
Isn't it wonderful?
Når krampene er begynt, er det ikke mer å gjøre.
Once the seizures have started, there's nothing to be done.
Er det ikke lavvann?
Isn't it low tide?
Hvorfor er det ikke navnet mitt?
Why isn't it my name?
Er det ikke?
Lsn't it?
L så fall er det ikke mer jeg kan gjøre.
In that case, there's nothing more i can do.
Er det ikke omvendt?
Is not it the opposite?
Salt, er det ikke?
Salty, ain't it?
Mamma, se. er det ikke vakkert?
Mummy, look. lsn't it pretty?
Kanskje er det ikke mere i det.
Maybe there's nothing more to it.
Er det ikke skole i dag?
Um, isn't it a school day?
Er det ikke tirsdag?
Isn't it Tuesday?
Er det ikke vakkert?
Is not it beautiful?
Ganske godt, er det ikke?
That's pretty good, ain't it?
Er det ikke opp til deg?
Isn't it up to you?
Hvorfor er det ikke en perfekt kube?
Why isn't it a perfect cube?
Er det ikke en fin dag?
Lsn't it a beautiful day?
Forvirrende, er det ikke?
Confusing, isn't it?
Er det ikke utmattende arbeid?
Actually, there's nothing more exhausting, is there?
Er det ikke tåpelig?
Isn't it ridiculous?
Er det ikke?
Ain't it?
Men er det ikke veldig dyrt?
But isn't it very expensive?

Resultater: 2239, Tid: 0.052

SE OGSÅ
Se også
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SYNONYMER

S Synonymer for "er det ikke"


er det vel
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer