ER DET IKKE LITT PÅ ENGELSK

Oversettelse av er det ikke litt i Engelsk

Resultater: 35, Tid: 0.1661

Norsk-engelsk ordbok
Isn't it a little Isn't it a bit

Eksempler på bruk av Er Det Ikke Litt i en setning og oversettelsene deres

Er det ikke litt sent?
Isn't it a little late in the day?
Er det ikke litt merkelig?
Isn't it a bit odd?

Er det ikke litt sent, da?
Isn't it a little late?
Er det ikke litt vel tidlig?
Isn't it a bit early? She's a costermonger.
Er det ikke litt sent å be?
Isn't it a little late for prayer, Charlie?
Er det ikke litt kaldt der nå? nei nei, kom igjen.
Isn't it a little too cold for that?
Er det ikke litt sent til det?
Isn't it a bit late?
Er det ikke litt tidlig å jobbe?
Isn't it a little soon to go back to work?
Er det ikke litt vel risikabelt?- jo.
Isn't it a bit risky?
Er det ikke litt sent å avlyse?
Isn't it a little late to change the meeting?
Er det ikke litt for tidlig for den?
Isn't it a bit early for that?
Er det ikke litt sent for plan C?
Isn't it a little late for plan C?
Ja, men er det ikke litt.
Yes, but... Isn't it a bit.
Er det ikke litt sent?
Isn't it a bit late?
Er det ikke litt kjedelig for deg etter hoffet?
Isn't it a little dull for you after the court?
Er det ikke litt langt?
Isn't it a bit far?
Er det ikke litt seint å være tolerant med folk som er uenige med deg?
Isn't it a little late to be so tolerant?
Er det ikke litt tidlig for konjakk og kaniner?
Isn't it a bit early in the morning for cognac and rabbits and things?
Er det ikke litt sent å tenke på hva som skjedde?
Isn't it a little late to be wondering what happened?
Er det ikke litt sent for det?
Isn't it a little late for that?
Er det ikke litt sent å være oppe?
Isn't it a bit late to be out?
Er det ikke litt tidlig å melde henne savnet?
Isn't it a little early to open a missing person's investigation?
Er det ikke litt sent for besøk?
Isn't it a little late for a visitor?
Er det ikke litt tidlig for dette?
Isn't it a little early for this?
Er det ikke litt tidlig å snakke om det?
Isn't it a little early to be talking preschool?
Er det ikke litt sent å begynne på harry Potter?
Isn't it a little late in the game to get into harry Potter?
Er det ikke litt tidlig på året å dra på fisketur?
Isn't it a little early in the year to go fishing?
Er det ikke litt tidlig å gå på skolen?
Isn't it a little early for school?
Er det ikke litt tidlig for det?
Isn't it a little early for that?
Er det ikke litt sent å gå på jobb nå?
Isn't it a bit late to go to work now?

Resultater: 35, Tid: 0.1661

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer