Oversettelse av "er du ikke" i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 1525, Tid: 0.0793

Aren't you you're no Wouldn't you are not you Ain't you ai not you you are no

Eksempler på Er Du Ikke i en setning

Er du ikke glad?
Aren't you happy?
I hans øyne er du ikke bedre enn carrigan.
In his eyes you're no different than carrigan.
Er du ikke en rotte?
Aren't you a rat?
Er du ikke fornøyd?
Aren't you satisfied?
Er du ikke enig, mor?
Wouldn't you agree, mother?
Kan du ikke vinne, er du ikke til nytte for noen.
You can't win, you're no good to anyone.
Er du ikke professor Stone?
Aren't you prof. Stone?- no.
Er du ikke enig, mr. Michima?
Wouldn't you agree, mr. Michima?
Hvorfor er du ikke på rommet ditt?
Why are not you in your room?
Så kjemisk sett, andy, er du ikke kjerringen hans lengre.
So chemically speaking, andy, you're no longer his bitch.
Er du ikke trøtt?
Aren't you sleepy?
Er du ikke enig, Kim?
Wouldn't you agree, Kim?
Hvorfor er du ikke glad på mine vegne?
Why are not you happy for me?
I det henseendet er du ikke bedre enn harry.
In that way, you're no different from harry.
Er du ikke på vår side?
Ain't you working with us?- no.
Er du ikke utenfor området ditt?
Bit off your graze, ain't you?
Er du ikke glad for at jeg ertilbake?
Ain't you glad i came back?
Er du ikke marten Spack?
Are not you marten Spack?
Er du ikke enig?
Wouldn't you agree?
Er du ikke opptatt i byen?
Aren't you busy in the city?
er du ikke et barn lenger.
But you're no longer a child.
Er du ikke enig?- jo.
Are not you agree?
Du er en fremstående, er du ikke? ja.
You're a mainliner, ain't you?
Er du ikke enig, Oliver?
Wouldn't you agree, Oliver?
Er du ikke glad for å være tilbake?
Aren't you glad to be back?- oh, yeah.
Er du ikke sulten?
Ain't you hungry?
Men fra nå av, er du ikke lenger involvert.
But as of now, you are no longer involved.
Er du ikke glad?
Are not you glad?
Purk, er du ikke?
Copper, ain't you?
Er du ikke en del av loven?
Ain't you still a part of that law?

Resultater: 1525, Tid: 0.0793

SE OGSÅ
Se også
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SYNONYMER

S Synonymer for "er du ikke"


sitter du ikke
har du ikke
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer