ER DU IKKE PÅ ENGELSK

Oversettelse av er du ikke i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 1448, Tid: 0.122

Eksempler på bruk av Er Du Ikke i en setning og oversettelsene deres

Er du ikke enig, mor?
Would not you agree, mother?
Er du ikke enig, mr. michima?
Would not you agree, mr. michima?
Hvorfor er du ikke på rommet ditt?
Why are not you in your room?
Er du ikke enig, kim?
Would not you agree, kim?

Hvorfor er du ikke glad på mine vegne?
Why are not you happy for me?
Er du ikke utenfor området ditt?
Bit off your graze, ai not you?
Er du ikke marten spack?
Are not you marten spack?
Er du ikke enig?
Would not you agree?
Er du ikke enig?- jo.
Are not you agree?
Du er en fremstående, er du ikke? ja.
You are a mainliner, ai not you?
Er du ikke enig, oliver?
Would not you agree, oliver?
Men fra nå av, er du ikke lenger involvert.
But as of now, you are no longer involved.
Er du ikke glad?
Are not you glad?
Purk, er du ikke?
Copper, ai not you?

Resultater: 1448, Tid: 0.122

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


SYNONYMER

S Synonymer for "er du ikke"


"Er du ikke" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer