ER DU SIKKER PÅ AT DU VIL PÅ ENGELSK

Oversettelse av er du sikker på at du vil i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 102, Tid: 0.1764

Norsk-engelsk ordbok
are you sure you want you sure you want are you sure you wanna you sure you wanna You're sure you want

Eksempler på bruk av Er Du Sikker På At Du Vil i en setning og oversettelsene deres

Er du sikker på at du vil gjøre det?
Are you sure you want to do it? somebody has to.
Er du sikker på at du vil gjøre det?
You sure you want to do this?

Julia, er du sikker på at du vil se det?
Julia, are you sure you want to look?
Nei, jeg mener, er du sikker på at du vil drepe han?
No, i mean, are you sure you wanna kill him?
Er du sikker på at du vil tilbake dit?
You sure you want to go back there?
Er du sikker på at du vil ha den?
Are you sure you want to keep it?
Anna, er du sikker på at du vil gjøre dette?
Anna? yes. are you sure you want to do this?
Er du sikker på at du vil dette?
You sure you wanna go through with this?
Er du sikker på at du vil brenne de broene?
You sure you want to burn those bridges?
Men er du sikker på at du vil høre?
But are you sure you wanna hear her?
Er du sikker på at du vil gjøre det?
Are you sure you want to do this?- yeah.
Er du sikker på at du vil bli med?
Are you sure you wanna come along?
Er du sikker på at du vil gjøre dette, Red?
You sure you want to do this, Red?
Er du sikker på at du vil fylle ut alt?
You sure you wanna fill this out?
Er du sikker på at du vil gjøre dette?- ja.
You're sure you want to do this?
Er du sikker på at du vil sette alt på 00?
Sir are you sure you wanna put that on double-zero?
Er du sikker på at du vil i ringen med meg?
You sure you want to get into the ring with me?
Er du sikker på at du vil jobbe i kveld?
You're sure you want to work tonight?
Er du sikker på at du vil gå ut der alene med disse folkene?
You sure you wanna go out there alone with these people?
Steve, er du sikker på at du vil beholde barnet?
Steve, are you sure you want to have this child?
Er du sikker på at du vil"skrivelive" akkurat nå?
You sure you wanna"signee-wignee" right now?
Er du sikker på at du vil være alene?
You sure you want to be alone?
Er du sikker på at du vil selge dem?
Are you sure you want to part with them?
Er du sikker på at du vil gjennomføre dette, Ward?
Are you sure you wanna go through with this, Ward?
Er du sikker på at du vil det?
Are you sure you want me to? yeah.
Er du sikker på at du vil love ham ting du ikke kan holde?
You sure you wanna make promises you can't keep?
Er du sikker på at du vil se dette?
You sure you want to see this?
Er du sikker på at du vil risikere det?
Are you sure you wanna risk it?
Men er du sikker på at du vil å ta dette videre alene?
But are you sure you want to take this on alone?
Er du sikker på at du vil være her?
You sure you want to be here? yeah, it's just for today.

Resultater: 102, Tid: 0.1764

SE OGSÅ
ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


SYNONYMER

S Synonymer for "er du sikker på at du vil"


er du sikker på at du vil ha
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer