ER EN GOD PÅ ENGELSK

Oversettelse av "er en god" i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 2039, Tid: 0.1858


Eksempler på Er En God i en setning

Han er en god mann, frank.
He's a good man, frank.
Han er en god gutt, coaley.
He's a good boy, coaley.
Det er en god idé, Davy!
That's a great idea, davy.
Han er en god lege.
He's a fine doctor.
Hvem er en god gutt?
Who's a good boy?
Og det er en god pris.
And it's a great price.
Han er en god soldat.
And he's a fine soldier.
Det er en god dag.
It's a nice day.
Han er en god gudsønn.
He's a good godson.
Han er en god sjåfør.
He's a great driver.
Han sa at han er en god sjåfør.
He said he's a good wheelman.
Det er en god plan.- Nei!
Reese, it's a great plan.
Jeg er en god læremester.
I'm an excellent teacher.
Det er en god ambisjon, pat.
That's a fine ambition, pat.
Jeg synes det er en god idé.
Well, i think it's a nice idea.
Jeg er en god sjåfør.
Course, I'm an excellent driver.
Hun er en god kvinne som hjelper ham veldig.
She's a nice girl and she's been helping him out a lot.
Ja, han er en god soldat.
Yes, he's a good soldier.
Han er en god advokat.
He's a great attorney.
Han er en god lærer.
He's a fine teacher.
Skyler er en god venn av meg.
Skyler is a dear friend of mine, all right?
Det er en god start.
Well, it's a fine start.
Det er en god idé.
I think it's a great idea.
Han er en god venn.
He's a good friend of mine.
Kokken masa er en god gammel venn av meg.
Chef masa is a dear old friend of mine.
Du er en god venn.
You're a real pal.
Han er en god mann.
He's a nice man.
Jeg er en god sjåfør.
I'm an excellent driver.
Du er en god advokat.
Pauly, you are a good lawyer.
Jeg er en god hallik.
I am an excellent pimp.

Resultater: 2039, Tid: 0.1858

SE OGSÅ
Se også
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SYNONYMER

S Synonymer for "er en god"


er veldig
er et glimrende
er en utmerket
er en kjær
er en kjempebra
er helt topp
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer