ER EN LETT PÅ ENGELSK

Oversettelse av er en lett i Engelsk

Resultater: 33, Tid: 0.0865

Norsk-engelsk ordbok

Eksempler på bruk av Er En Lett i en setning og oversettelsene deres

Dette er en lett sak for gud.
That is easy enough for god.
Dette er en lett sak for gud.
That surely is easy for god.

Alt du behøver er en lett jakke.
All you need is a light jacket.
Dette er en lett sak for gud.
And that is easy for god.
Dette er en lett sak for gud.
This is easy for god.
Dette er en lett sak for gud.
And that is easy for allah.
Dette er en lett sak for gud.
That is easy enough for allah.
Dette er en lett sak for gud.
That is easy for allah.
Dette er en lett sak for gud.
Except the path of hell, to abide in it for ever, and this is easy to allah.
Dette er en lett sak for gud.
That is easy enough for god.
Dette er en lett sak for gud.
That surely is easy for god.
Dette er en lett sak for gud.
And that is easy for god.
Dette er en lett sak for gud.
This is easy for god.
Dette er en lett sak for gud.
And that is easy for allah.
Dette er en lett sak for gud.
That is easy enough for allah.
Dette er en lett sak for gud.
Except the path of hell, to abide in it for ever, and this is easy to allah.
Dette er en lett sak for gud.
And that would be easy for god.
Dette er en lett sak for gud.
And that would be easy for god.
Det er en lett feil å gjøre.
It's easy mistake to make.
Her er en lett en:.
Here is an easy one.
Dette er en lett måte å drepe deg på.
This is an easy way to kill you.
Tilgjengelige data tyder på at ranolazin er en lett hemmer av CYP2D6.
Available data suggest that ranolazine is a mild inhibitor of CYP2D6.
Det er en lett jobb.
This is an easy job.
Ankler" er en lett lek.
Ankles" is a simple game.
Dette er en lett sak for gud.
But the road to gehenna, therein dwelling forever and ever; and that for god is an easy matter.
Dette er en lett sak for gud.
But the road to gehenna, therein dwelling forever and ever; and that for god is an easy matter.
Tilgjengelige data tyder på at ranolazin er en lett hemmer av CYP2D6.
Available data suggest that ranolazine is a mild inhibitor of CYP2D6.
Levetiracetam er en lett oppløselig og permeabel forbindelse.
Levetiracetam is a highly soluble and permeable compound.
Dette er en lett sak for gud.
That is an easy matter for allah.
Tror du det er en lett jobb?
You think this is an easy job?

Resultater: 33, Tid: 0.0865

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer