ER IKKE ROLIG PÅ ENGELSK

Oversettelse av "er ikke rolig" i Engelsk

Resultater: 5, Tid: 0.2632

Klikk engelsk oversettelse for å filtrere resultater
am not calm

Eksempler på bruk av "Er Ikke Rolig" i en setning og oversettelsene deres

Jeg er ikke rolig.
I am not calm.
Hun sier at vi skal ta det rolig, men jeg er ikke rolig.
Anette says we should stay calm, but i am not calm.
Nei, du er ikke rolig!
You are not calm.
Jeg trenger ro, og han er ikke rolig.
I need calm, and he is not calm.
Men den er ikke rolig i det hele tatt!
But it's not steady at all.

Resultater: 5, Tid: 0.2632

SE OGSÅ
Se også
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer