ER IKKE SÅ PÅ ENGELSK

Oversettelse av Er Ikke Så i Engelsk

Resultater: 1501, Tid: 0.0822

is not so (152) is not as (87) is hardly (1) am not so (99) are not so (94) ain't so (54) are not as (53) am not as (38) isn't as (20)

Eksempler på bruk av Er Ikke Så i en setning og oversettelsene deres

Is not so

Det er ikke så ille.
It 's not so bad.
Det er ikke så uvanlig, det er ikke noe nytt engang!
That 's not so special. it 's not even new!

Is not as

Det er ikke så sprøtt som det høres ut.
It 's not as crazy as it sounds.
Han er ikke så sterk som han liker å tro.
He 's not as strong as he thinks he is.
Andre setningseksempler
Det er ikke så vanskelig å forstå.
It 's not so hard to understand.
Jeg er ikke så sikker på at han er feig.
I am not so sure he 's yellow.
Han er ikke så ille.
He 's not so bad.
Det er ikke så ille som det ser ut.
It 's not as bad as it looks.
Våre hender er ikke så myke men de kan tjene.
Our hands are not so soft, but they can serve.
Jeg er ikke så god med hemmeligheter.
I am not so good with secrets.
Jeg er ikke så sikker på at han ikke gjorde det.
I am not so sure he did not.
Det er ikke så dårlig som hans, er det?
It 's not as bad as his, is it?
De er ikke så dumme som de ser ut til.
They are not so stupid as they look.
Det er ikke så kaldt.
It 's not so cold.
Jeg er ikke så sikker, bobo.
I am not so sure.
Vi er ikke så ille som du tror.
We are not as bad as you think.
Hun er ikke så ung som hun tror hun er.
She 's not as young as she thinks she is.
Du er ikke så dum likevel.
You are not so foolish after all.
Det er ikke så iett.
It 's not so easy.
Jeg er ikke så sikker på at han kommer.
I am not so sure he 's coming.
Vi er ikke så sårbare.
We are not so vulnerable.
Det er ikke så lett som å foreslå avfallsinnsamlere.
It 's not as easy as proposing waste collectors.
Nei det er ikke så ille.
No, it 's not so bad.
Jeg er ikke så sterk som deg, miljan... kommandant!
I am not as strong as you, miljan... commander!
Du er ikke så rask som du tror.
You are not as fast as you think.
Jeg er ikke så uskyldig som du tror.
I am not as innocent as you think.

Resultater: 1501, Tid: 0.0822

Se også


er kanskje ikke så
might not be so
er ikke så pen
Ain't so pretty is not as pretty as 's not that hot
som ikke er så
that's not so
er bare ikke så
's just not that
er ikke så fantastisk
's not that great 's not so terrific ain't so great is not so awesome
er ikke så dypt
's not that deep
livet er ikke så
life ain't so life is not as
er ikke så imponerende
am not that impressive
er ikke så slem
's not so bad am NOT THAT CRUEL ain't such a bad guy are not so mean
er visst ikke så
isn't as aren't that far isn't too
ting er ikke så
things aren't as
hvorfor er ikke
then why aren't so why aren't
er ikke så sprøtt
's not crazy isn't so crazy was exactly as crazy as
er slett ikke så
's not such are not near so
er ikke så gal
's not so crazy
det er ikke så vanskelig
It's not that hard

Ord for ord oversettelse


er
- is
ikke
- not never n't ♪ Not ● Not
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer