ER IKKE SÅ GLAD PÅ ENGELSK

Oversettelse av "er ikke så glad" i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 17, Tid: 0.1585


Eksempler på Er Ikke Så Glad i en setning

Jeg er ikke så glad i våpen, steph.
I'm not much of a gun guy, steph.
Joanna, jeg er ikke så glad i disse følsomme sakene.
Joanna, now I'm not much for this sensitive crap.
Jeg er ikke så glad i grupper... men kanskje vi bør gjøre det?
I'm not much of a joiner, but maybe we should.
Jeg er ikke så glad i eggelikør.
Well, I'm not much on eggnog.
Jeg er ikke så glad i gallaer.
I ain't much for galas.
Vennen din er ikke så glad i smalltalk.
Your friend isn't much for small talk.
Jeg er ikke så glad i spader.
I'm not really big on shovels, manny.
Du er ikke så glad over en liten fest.
You're not this pleased over a simple party.
Jeg er ikke så glad i rådyr.
I'm not that keen on deer.
Jeg er ikke så glad i uttrykket BJ heller.
Yeah, I'm not the biggest fan of the term BJ either.
Herr wilson er ikke så glad i julen.
Wilson isn't a big fan of christmas.
Jeg er ikke så glad i dialyse.
I'm not a big fan of dialysis.
Jeg var ikke så glad i å være hjemme.
I was never much for being at home, will.
Tito var ikke så glad i opposisjon.
Tito was not a big fan of the opposition.
Jeg var ikke så glad for hans selskap at det gjorde noe.
I ain't so fond of his company that i would loiter about.
De var ikke så glade over det.
They weren't very happy about it.
Han var ikke så glad i det, men jeg sørget for at han gjorde det.
He wasn't all that keen on it, but i made him do it.

Resultater: 17, Tid: 0.1585

SE OGSÅ
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SYNONYMER

S Synonymer for "er ikke så glad"


er ikke så
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer