ER PÅ TIDE PÅ ENGELSK

Oversettelse av Er på tide i Engelsk

Resultater: 754, Tid: 0.1459

Er på tide
is time was time s time

Eksempler på bruk av Er på tide i en setning og oversettelsene deres

Det er på tide at du slår deg ned et sted, Wes.
It 's time you settled down in one place, Wes.
Det er på tide for oss å reise.
I s time for us to go.
Det er på tide at du får mer ansvar på gården.
It 's time I gave you more responsibility on the farm.
Kanskje det er på tide at jeg hviler.
Perhaps it is time to retreat.
Og det er på tide du sier det.
And it 's time you said it.
Det er på tide at du får egen bil.
I think it 's time we got you your own car.
Det er på tide du møter faren min.
I thought it was time I brought you home to meet my old man.
Jeg tror det er på tide at jeg slår meg ned.
I guess it is time I settled down.
Det er på tide at vi to har en stille stund sammen.
It was time we had a quiet moment together.
Det er på tide, Mario.
It is time, Mario.
Kanskje det er på tide du besøker ham.
Maybe it 's time you went and saw him.
Eddy synes vel at det er på tide nå.
Eddy must have thought it was time to bow out.
Det er på tide at du vet dette om meg, Andy.
It 's time you know this about me, Andy.
Det er på tide å sende Matterhorn.
It is time to send" Matterhorn.
Det er på tide at vi viser Ildnasjonen at vi tror på vår tro.
It is time we show the Fire Nation we believe in our beliefs.
Det er på tide at vi besøker sønnen vår.
I think it 's time we go and visit our son.
Det er på tide vi gjenerobrer dette landet.
It is time we took this Country back.
Det er på tide at du lærer dem.
It 's time you start learning what they are.
Det er på tide vi viser hvor vi kommer fra.
Lt is time we showed our breeding.
Vi har et problem, og det er på tide at vi diskuterer det.
We have a problem and it 's time we discuss it.
Det er på tide at hun blir med dit.
And it is time she went there with me.
Tror du ikke det er på tide du ringte meg Nerys?
Do not you think it 's time you called me Nerys?
Det er på tide at du blir en av oss.
It 's time to become one of us.
Det er på tide at du legger ned sverdet, Wilkin Brattle.
It is time to lay down the sword, Wilkin Brattle.
Det er på tide- å holde dem ansvarlige.
It is time to hold them accountable.
Det er på tide at du lærer noe om omkostningskontoen.
Kid, it 's time you learned a little something about the expense account.
Det er på tide du slutter forlik med meg og mor.
It 's time you came to terms with me and with Mother.
Det er på tide at Uther gjør som jeg vil.
But it is time that Uther bent to my wishes.
Herskerinne, det er på tide.
Mistress, it is time. SHE GRUNTS.
Det er på tide å frigjøre generalen.
It is time that we let the General loose.

Resultater: 754, Tid: 0.1459

Se også


er på tide
's overdue is about that time 's time now
er på tide vi drar
is time for us to go 's time for us to move 's time we left
er på tide at du går
's time for you to leave
er på tide at du dør
's time for you to die
er på tide at jeg tar
's time for me to take
er kanskje på tide
might be time for that
er nesten på tide
's almost time
er på tide for deg å gå
's time for you to go
det er på tide de
It's about time they
det er på tide at jeg
It's time for me
det er på tide å dra
it's time to go
det er på tide for deg
It's time for you
det er på tide at dere
It's time for you
det er på tide for oss
It's time for us
det er på tide at de
it is time for them
det er på tide for meg
It's time for me

Ord for ord oversettelse


er
- is
- on at in of to
tide
- time

S Synonymer for "er på tide"


er tid
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer