ER PÅ VEI PÅ ENGELSK

Oversettelse av er på vei i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 1309, Tid: 0.1463

Eksempler på bruk av Er På Vei i en setning og oversettelsene deres

Vi er på vei direkte ut i åpent vann.
Sir, we are heading directly into open water.
Benjamin er på vei tilbake.
Benjamin is on his way back.
De er på vei mot tåken.
They are heading for the fog.
Vi er på vei til det første reviret som hans skal kontrollere.
We are heading to the first terrirtory with hans in command.

Bekreft at dere er på vei til willow street.
Confirm you are en route to willow street.
Men richard er på vei hjem.
But richard is on his way home.
Politibilene er på vei.
Sector cars are en route.
Er det dit du er på vei nå?
Is that where you are going now?
De er på vei mot dalen.
They are heading for the canyon.
Lon er på vei hit.
Lon is on his way here.
Smith er på vei til sykehuset.
Smith is on his way to the hospital,
Brannvesen og ambulanse er på vei.
Fire and medical are en route.
Vi er på vei.
De er på vei til misjonen!
They are going to the mission.
To taktiske enheter er på vei inn.
Two tactical units are heading inside now.
Arnt er på vei hjem.
Helikoptrene er på vei som du ba om.
Helicopters are en route as you requested.
De er på vei mot st.
They are heading for st.
Japsene er på vei.
The japs are on the move.
Vi er på vei vestover, ikke syd.
We are going west, not south.
Du er på vei mot katastrofe.
You are on the road to disaster.
Du er på vei hjem.
You are going home.
De er på vei med en berger.
They are on the road with a tow truck.
Den fjerde er på vei til japan.
The fourth is on his way to japan.
Vi er på vei!
Top floor! we are on the move!
Vi er på vei inn i messina.
We are heading into messina.
Transporten er på vei, mam.
Your ride is inbound, ma'am.
Politiet er på vei dit.
Yes, sir, directly. officers are en route.
Ja, vi er på vei inn til de pårørende nå.
Yes, we are heading into to the family now.
Curtis er på vei tilbake fra sykehuset.
Curtis is on his way back from the hospital.

Resultater: 1309, Tid: 0.1463

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


"Er på vei" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer