FØR DU TAR PÅ ENGELSK

Oversettelse av før du tar i Engelsk

Resultater: 122, Tid: 0.1962

Norsk-engelsk ordbok
before taking before putting

Eksempler på bruk av Før Du Tar i en setning og oversettelsene deres

Spør legen om råd før du tar begge disse legemidlene samtidig.
Ask your doctor for advice before taking both of these medicines together.
Fjern forsiktig plasteret før du tar på et nytt.
Carefully remove the existing patch before putting on a new one.

Spør legen om råd før du tar begge disse legemidlene samtidig.
Ask your doctor for advice before taking both of these medicines together.
Fjern forsiktig plasteret før du tar på et nytt.
Carefully remove the existing patch before putting on a new one.
Snakk med legen før du tar actelsar HCT:.
Talk to your doctor before taking actelsar HCT:.
Konsulter lege før du tar quadramet.
Talk to your doctor before taking quadramet.
Rådfør deg med lege før du tar trevaclyn hvis:.
Talk with your doctor before taking trevaclyn if:.
Snakk med legen før du tar actelsar HCT:.
Talk to your doctor before taking actelsar HCT:.
Konsulter lege før du tar quadramet.
Talk to your doctor before taking quadramet.
Be om råd hos legen eller på apoteket før du tar noen legemidler.
Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.
Ikke del eller knus tabletten før du tar den.
Do not break or crush the tablet before taking it.
Hvordan du bruker FOSAVANCE, før du tar legemidlet.
How to take FOSAVANCE, before taking this medicine.
Hvordan du bruker VANTAVO, før du tar legemidlet.
How to take VANTAVO, before taking this medicine.
Be om råd hos legen eller på apoteket før du tar noen legemidler.
Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.
Ikke del eller knus tabletten før du tar den.
Do not break or crush the tablet before taking it.
Hvordan du bruker FOSAVANCE, før du tar legemidlet.
How to take FOSAVANCE, before taking this medicine.
Hvordan du bruker VANTAVO, før du tar legemidlet.
How to take VANTAVO, before taking this medicine.
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du tar ketek.
Talk to your doctor, pharmacist or nurse before taking Ketek:.
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet.
Ask your doctor for advice before having this medicine.
Rådfør deg med legen din før du tar noen form for medisin.
Ask your doctor for advice before taking any medicine.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar ABILIFY injeksjonsvæske, oppløsning.
Ask your doctor or pharmacist for advice before taking ABILIFY solution for injection.
I 4 timer før du tar revolade.
For 4 hours before you take revolade.
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet.
Ask your doctor for advice before having this medicine.
Rådfør deg med legen din før du tar noen form for medisin.
Ask your doctor for advice before taking any medicine.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar ABILIFY injeksjonsvæske, oppløsning.
Ask your doctor or pharmacist for advice before taking ABILIFY solution for injection.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for legemiddel.
Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for legemidler.
Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for legemidlet.
Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for legemidler.
Ask your doctor or pharmacist for advice before using any medicine.

Resultater: 122, Tid: 0.1962

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer