FOR Å MÅLE PÅ ENGELSK

Oversettelse av for å måle i Engelsk

Resultater: 118, Tid: 0.0762

Norsk-engelsk ordbok
to measure

Eksempler på bruk av For Å Måle i en setning og oversettelsene deres

Flere testmetoder er brukt for å måle fullblodskonsentrasjonene av sirolimus.
Several assay methodologies have been used to measure the whole blood concentrations of sirolimus.
Bruk doseringspipetten vedlagt i pakken for å måle din dose nøyaktig;
Use the dosing pipette supplied with the pack to measure your dose accurately:.

Flere testmetoder er brukt for å måle fullblodskonsentrasjonene av sirolimus.
Several assay methodologies have been used to measure the whole blood concentrations of sirolimus.
Bruk doseringspipetten vedlagt i pakken for å måle din dose nøyaktig;
Use the dosing pipette supplied with the pack to measure your dose accurately:.
For å måle dosen:.
To measure the dose:.
For å måle dosen:.
To measure the dose:.
Ml målebeger for å måle opp vann.
Ml dose cup for measuring water.
Ml målebeger for å måle opp vann.
Ml dose cup for measuring water.
Kort oversikt over metodene for å måle kreatininclearance.
Brief overview of methods of measuring creatinine clearance.
Kort oversikt over metodene for å måle kreatininclearance.
Brief overview of methods of measuring creatinine clearance.
For å måle promillen, ja.
In order to determine his blood-alcohol level, yes.
Bruk ikke skalaen på sylinderampullen for å måle hvor mye liraglutid som skal injiseres – den er ikke nøyaktig nok.
Do not use the cartridge scale to measure how much liraglutide to inject – it is not accurate enough.
Veiledning om behovet for å måle immunrespons ved baseline(studiestart) og etter 6 og 12 måneder.
Guidance on the need to measure immune response at baseline and at 6 and 12 months after treatment.
Bruk ikke skalaen på sylinderampullen for å måle hvor mye liraglutid som skal injiseres – den er ikke nøyaktig nok.
Do not use the cartridge scale to measure how much liraglutide to inject – it is not accurate enough.
Veiledning om behovet for å måle immunrespons ved baseline(studiestart) og etter 6 og 12 måneder.
Guidance on the need to measure immune response at baseline and at 6 and 12 months after treatment.
Disse prøvene vil bli analysert for å måle den normale mengden 13C i karbondioksidet i pusten din.
These samples will be analysed to measure the normal amount of 13C in the carbon dioxide in your breath.
Dette er for å måle mengden votubia i blodet ditt og finne ut hvilken daglig dose som er riktig for deg.
This is to measure the amount of votubia in your blood and find the best daily dose for you.
Disse prøvene vil bli analysert for å måle den normale mengden 13C i karbondioksidet i pusten din.
These samples will be analysed to measure the normal amount of 13C in the carbon dioxide in your breath.
Dette er for å måle mengden votubia i blodet ditt og finne ut hvilken daglig dose som er riktig for deg.
This is to measure the amount of votubia in your blood and find the best daily dose for you.
Så tar vi et EKG for å måle hvilke sentra av hjernen som aktiveres under søvn og drøm.
We do an ECG to measure which brain centres are activated while you dream.
Før og i løpet av behandlingen kan legen din be om blodprøver for å måle nyrefunksjonen.
Before and during treatment, your doctor may order blood tests to measure kidney function.
Før du bruker roactemra kan legen velge å ta en blodprøve for å måle leverfunksjonen din.
Before you use roactemra, your doctor may do a blood test to measure your liver function.
Før og i løpet av behandlingen kan legen din be om blodprøver for å måle nyrefunksjonen.
Before and during treatment, your doctor may order blood tests to measure kidney function.
Før og under behandlingen kan legen din be om blodprøver for å måle nyrefunksjonen.
Before and during treatment, your doctor may order blood tests to measure kidney function.
Før du bruker roactemra kan legen velge å ta en blodprøve for å måle leverfunksjonen din.
Before you use roactemra, your doctor may do a blood test to measure your liver function.
Forrige gang var en test for å måle en utfordrers verdi.
The point is, last time was a test, designed to measure a challenger's worth.

Resultater: 118, Tid: 0.0762

SE OGSÅ

Se også


SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer