FOR MER INFORMASJON PÅ ENGELSK

Oversettelse av for mer informasjon i Engelsk

Resultater: 138, Tid: 0.2435

for more information for further information for additional information for further details

Eksempler på bruk av For Mer Informasjon i en setning og oversettelsene deres

Se avsnitt 4 for mer informasjon om bivirkninger.
See section 4 for more information about side effects.
Se avsnitt 4 for mer informasjon om risiki.
See section 4 for more information about the risks.

Se pakningsvedlegget for mer informasjon.
See leaflet for further information.
Se vedlagt pakningsvedlegg for mer informasjon om bruk av EMEND.
See enclosed leaflet for additional information about how to take EMEND.
Les pakningsvedlegget for mer informasjon.
See leaflet for further information.
Se avsnitt 4 for mer informasjon.
See section 4 for more information.
Se avsnitt 3 for mer informasjon om hvordan du bruker zeffix.
See section 3 for more information about how to take zeffix.
Se preparatomtale for kalydeco tabletter for mer informasjon.
See kalydeco tablets smpc for further details.
Se vedlagt pakningsvedlegg for mer informasjon om bruk av EMEND.
See enclosed leaflet for additional information about how to take EMEND.
Se pakningsvedlegget for mer informasjon.
See the package leaflet for further information.
Se pakningsvedlegget for mer informasjon.
See leaflet for further information.
Se avsnitt 4 for mer informasjon om bivirkninger.
See section 4 for more information about side effects.
For mer informasjon, se pkt.
For additional information, see section 6.
Bytt til kanal 3 for mer informasjon!
Turn to channel 3 for further details.
Les pakningsvedlegget for mer informasjon.
See leaflet for further information.
For mer informasjon, se pkt.
For additional information, see section 6.
Se avsnitt 4 for mer informasjon om risiki.
See section 4 for more information about the risks.
Se preparatomtale for kalydeco tabletter for mer informasjon.
See kalydeco tablets smpc for further details.
Se pakningsvedlegg for mer informasjon.
See leaflet for further information.
Se avsnitt 4 for mer informasjon om risikoene.
See section 4 for more information about the risks.
Se avsnitt 4 for mer informasjon.
See section 4 for more information.
Se pakningsvedlegg for mer informasjon.
See package leaflet for further information.
For mer informasjon, se avsnitt 4 i dette pakningsvedlegget.
For more information see section 4 of this leaflet.
Inneholder laktosemonohydrat, se pakningsvedlegget for mer informasjon.
Contains lactose monohydrate, see package leaflet for further information.
For mer informasjon, se avsnittet om graviditet og amming.
For more information see section on pregnancy and breast-feeding.
Legemidlet inneholder fenylalanin og natrium, se pakningsvedlegget for mer informasjon.
Medicinal product contains phenylalanine and sodium, see leaflet for further information.
Inneholder laktosemonohydrat, se pakningsvedlegget for mer informasjon.
Contains lactose monohydrate, see leaflet for further information.
For mer informasjon, se rammen på slutten av dette pakningsvedlegget.
For more information, see the box at the end of this leaflet.
Inneholder laktosemonohydrat, se pakningsvedlegget for mer informasjon.
Contains lactose monohydrate, see package leaflet for further information.
Det er viktig at du leser hele PV for mer informasjon.
It is important that you read the entire PL for more information.

Resultater: 138, Tid: 0.2435

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer