FORDI DET KAN PÅ ENGELSK

Oversettelse av fordi det kan i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 52, Tid: 0.1143

Norsk-engelsk ordbok
because it may because it can because it might because it could

Eksempler på bruk av Fordi Det Kan i en setning og oversettelsene deres

Dette er fordi det kan skade barnet.
This is because it may affect the baby.
Dette er fordi det kan skade barnet.
This is because it may affect the baby.

Fordi det kan gi begge to nytelse.
Because it can give them both pleasure.
Fordi det kan føre til dans.
Because it might lead to dancing.
Nei, fordi det kan være farlig!
No, I'm paranoid because it could be dangerous.
Nei, vi bør bare ikke gjøre det fordi det kan framkalle dårlige minner.
I only said we shouldn't because it could bring back bad memories.
Fordi det kan være noen andre.
Because it could be no one else.
Dette fordi det kan blokkere injeksjonen.
This is because it may block the injection.
Dette fordi det kan medføre pustevansker hos barnet.
This is because it may cause breathing problems in your baby.
Dette fordi det kan blokkere injeksjonen.
This is because it may block the injection.
Dette fordi det kan medføre pustevansker hos barnet.
This is because it may cause breathing problems in your baby.
Fordi det kan være.
Cause that could be.
Vær forsiktig med pulveret, fordi det kan irritere huden og øynene dine.
Be careful with the powder, because it may irritate your skin and eyes.
Dosereduksjon av atazanavir anbefales ikke fordi det kan resultere i tap av terapeutisk effekt og resistensutvikling.
Dose reduction of atazanavir is not recommended because it may result in a loss of therapeutic effect and development of resistance.
Ldl-kolesterol kalles ofte«dårlig» kolesterol fordi det kan avleire seg på veggene i blodårene dine og danne plakk.
LDL cholesterol is often called‘bad' cholesterol because it can build up in the walls of your arteries and form plaque.
Vær forsiktig med pulveret, fordi det kan irritere huden og øynene dine.
Be careful with the powder, because it may irritate your skin and eyes.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du ammer eller planlegger å amme, fordi det kan skade barnet ditt.
If you are breast-feeding or planning to breast-feed, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine because it might harm your baby.
Ldl-kolesterol kalles ofte«dårlig» kolesterol fordi det kan avleire seg på veggene i blodårene dine og danne plakk.
LDL cholesterol is often called‘bad' cholesterol because it can build up in the walls of your arteries and form plaque.
Det er ikke anbefalt å tygge, knuse eller dele tablettene fordi det kan endre mengden legemiddel som opptas av kroppen din.
It is recommended not to chew, crush or split the tablets because it may change the level of medicine in your body.
Og jeg tror ikke vi bør være her inne når det skjer fordi det kan være utrygt.
Now, listen, i think it's gonna happen real soon, and i don't think we should be in here when it happens because it might not be safe.
Ldl-kolesterol kalles ofte”dårlig” kolesterol fordi det kan avleire seg på veggene i arteriene og danne såkalt plakk.
LDL cholesterol is often called‘bad' cholesterol because it can build up in the walls of your arteries and form plaque.
Skal vi la være å publisere historien fordi det kan være farlig?
You're saying don't run a story about the use of chemical weapons- because it might be dangerous?
Dosereduksjon av atazanavir anbefales ikke fordi det kan resultere i tap av terapeutisk effekt og resistensutvikling.
Dose reduction of atazanavir is not recommended because it may result in a loss of therapeutic effect and development of resistance.
Det er ikke anbefalt å tygge, knuse eller dele tablettene fordi det kan endre mengden legemiddel som opptas av kroppen din.
It is recommended not to chew, crush or split the tablets because it may change the level of medicine in your body.
Deres hellighet er støtt, fordi det kan distrahere fra paradiset som kommer etter dette.
Your holiness is offended because it may distract from that paradise which comes hereafter.
Ikke kjør bil eller bruk maskiner når du tar dette legemidlet, fordi det kan gjøre deg døsig, trett eller forvirret.
Do not drive or use machines when taking this medicine because it may make you feel drowsy, tired or confused.
Ikke infunder hyqvia inn i eller rundt et infisert eller opphovnet område på huden, fordi det kan føre til at infeksjonen sprer seg.
Do not infuse hyqvia into or around an infected or red swollen area on your skin because it may cause the infection to spread.
Ikke bruk intrinsa hvis du ammer, fordi det kan påføre barnet skader.
Do not use intrinsa in case of breast-feeding because it may cause harm to the child.
Ikke kjør bil eller bruk maskiner når du tar dette legemidlet, fordi det kan gjøre deg døsig, trett eller forvirret.
Do not drive or use machines when taking this medicine because it may make you feel drowsy, tired or confused.
Ikke infunder hyqvia inn i eller rundt et infisert eller opphovnet område på huden, fordi det kan føre til at infeksjonen sprer seg.
Do not infuse hyqvia into or around an infected or red swollen area on your skin because it may cause the infection to spread.

Resultater: 52, Tid: 0.1143

SE OGSÅ
ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


SYNONYMER

S Synonymer for "fordi det kan"


for det kan
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer