FORTSETT Å TA PÅ ENGELSK

Oversettelse av fortsett å ta i Engelsk

Resultater: 61, Tid: 0.2449

Norsk-engelsk ordbok
keep taking continue to take continuing to take

Eksempler på bruk av Fortsett Å Ta i en setning og oversettelsene deres

Bare fortsett å ta medisinen dine.
Just keep taking your meds.
Fortsett å ta memantin accord så lenge som du merker nytte av medisinen.
Continue to take memantine accord as long as it is of benefit to you.

Fortsett å ta ibandronic acid sandoz så lenge legen bestemmer.
Keep taking ibandronic acid sandoz for as long as your doctor tells you.
Fortsett å ta memantine LEK så lenge som du merker nytte av medisinen.
Continue to take memantine LEK as long as it is of benefit to you.
Fortsett å ta jentadueto helt til legen din sier du skal slutte.
Keep taking jentadueto until your doctor tells you to stop.
Fortsett å ta bondenza.
Continuing to take bondenza.
Fortsett å ta memantine mylan så lenge du har nytte av det.
Continue to take memantine mylan as long as it is of benefit to you.
Fortsett å ta dette legemidlet til legen din sier du skal slutte.
Keep taking this medicine until your doctor tells you to stop.
Fortsett å ta ibandronic acid teva.
Continuing to take ibandronic acid teva.
Fortsett å ta medisinen så lenge legen har anvist.
Continue to take this medicine until your doctor tells you otherwise.
Fortsett å ta bondenza.
Continuing to take bondenza.
Fortsett å ta medisinen din til du har fått snakket med legen.
However, keep taking myclausen until you see him or her.
Fortsett å ta myfenax til du har fått snakket med ham eller henne.
However, keep taking myfenax until you see him or her.
Fortsett å ta ibandronic acid teva.
Continuing to take ibandronic acid teva.
Fortsett å ta medisinen til din lege ber deg om å slutte.
Continue to take this medicine until your doctor tells you otherwise.
Fortsett å ta bondronat så lenge som legen din forteller deg å gjøre det.
Keep taking bondronat for as long as your doctor tells you.
Fortsett å ta axura så lenge som du merker nytte av medisinen.
Continue to take axura as long as it is of benefit to you.
Fortsett å ta glivec hver dag så lenge legen din sier at du skal.
Keep taking glivec every day for as long as your doctor tells you.
Fortsett å ta marixino så lenge som du merker nytte av medisinen.
Continue to take marixino as long as it is of benefit to you.
Fortsett å ta memantin accord så lenge som du merker nytte av medisinen.
Continue to take memantine accord as long as it is of benefit to you.
Fortsett å ta ibandronic acid sandoz så lenge legen bestemmer.
Keep taking ibandronic acid sandoz for as long as your doctor tells you.
Fortsett å ta memantine LEK så lenge som du merker nytte av medisinen.
Continue to take memantine LEK as long as it is of benefit to you.
Fortsett å ta jentadueto helt til legen din sier du skal slutte.
Keep taking jentadueto until your doctor tells you to stop.
Fortsett å ta memantine merz så lenge som du merker nytte av medisinen.
Continue to take memantine merz as long as it is of benefit to you.
Fortsett å ta onglyza til legen din sier du skal slutte.
Keep taking onglyza until your doctor tells you to stop.
Fortsett å ta memantine mylan så lenge du har nytte av det.
Continue to take memantine mylan as long as it is of benefit to you.
Fortsett å ta dette legemidlet til legen din sier du skal slutte.
Keep taking this medicine until your doctor tells you to stop.
Fortsett å ta nemdatine så lenge som du merker nytte av medisinen.
Continue to take nemdatine as long as it is of benefit to you.
Fortsett å ta medisinen så lenge legen har anvist.
Continue to take this medicine until your doctor tells you otherwise.
Fortsett å ta medisinen til din lege ber deg om å slutte.
Continue to take this medicine until your doctor tells you otherwise.

Resultater: 61, Tid: 0.2449

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer