GJENNOM HUSET PÅ ENGELSK

Oversettelse av gjennom huset i Engelsk

Resultater: 15, Tid: 0.0706

Norsk-engelsk ordbok

Eksempler på bruk av Gjennom Huset i en setning og oversettelsene deres

Gå langsomt gjennom huset.
Go slowly through the house.
Jeg går gjennom huset.
All right, i am moving through the house.

Vi har gått gjennom huset to ganger allerede.
We have gone through the house twice already.
Du behøver ikke gå gjennom huset.
There is no need to go through the house.
Jeg husker jeg gikk gjennom huset.
I remember walking through the house.
Gjennom huset.
Through the house.
Dørene vil bli slått opp, et skrik vil gjalle gjennom huset.
A scream will echo through the house.
Først et skrik, et uhyggelig skrik gjaller gjennom huset.
First a horrible scream echoes through the house.
Er det første gang borgerrettigheter kom gjennom huset?
Is this the first time a civil rights bill made it through the house?
De dundrer gjennom huset som en orkan.
We would go through the house like a hurricane.
Jeg går gjennom huset så vi endelig kan finne ut hva som er raskest.
I will go through the house so we can finally know which way 's faster.
Brennende som en fakkel har den syke løpt gjennom huset og tatt seg inn i hans høyvelbårenhet biskopens soveværelse.
Blazing like a torch, she ran through the house and by chance made it into the bishop 's bedchamber.
Th amendment gjennom huset, på vei til ratifikasjon av statene.
That 's why i would like to get the 13th amendment through the house, on its way to ratification by the states.
Jeg husker han løp gjennom huset,- med et desperat syn i øynene sine.
I remember him running through the house, a crazed look in his eyes.
Får stenen for stor fart, farer den rett gjennom huset.
Cause if your stone 's a high, hard one, you are gonna slide right through the house and wind up in the heck.

Resultater: 15, Tid: 0.0706

SE OGSÅ

Se også


SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer