HAR BLITT SETT PÅ ENGELSK

Oversettelse av har blitt sett i Engelsk

Resultater: 51, Tid: 0.113

Norsk-engelsk ordbok
has been seen have been seen has been observed have been observed

Eksempler på bruk av Har Blitt Sett i en setning og oversettelsene deres

Roy james har blitt sett på praktisk talt hver eneste bilbane i verden.
Roy james has been seen on practically every racing track in the world.
Gallefibrose har blitt sett hos rotter.
Biliary fibrosis has been observed in rats.

Gallefibrose har blitt sett hos rotter.
Biliary fibrosis has been observed in rats.
Så de har blitt sett sammen, og han smilte til henne.
So they have been seen together and he smiled at her.
Effekt har blitt sett så tidlig som 8 timer etter behandlingsstart.
Onset of action has been observed as early as 8 hours after initial administration.
Ingen gentoksiske effekter av flutikasonfuroat har blitt sett i konvensjonelle gentoksikologiske tester.
No genotoxic effects of fluticasone furoate have been observed in conventional genotoxicity tests.
Alvorlige hudreaksjoner har blitt sett med tyverb.
Serious skin reactions have been seen with tyverb.
Effekt har blitt sett så tidlig som 8 timer etter behandlingsstart.
Onset of action has been observed as early as 8 hours after initial administration.
De følgende bivirkningene har blitt sett med Xiapex:.
The following side effects have been seen with Xiapex:.
Ingen gentoksiske effekter av flutikasonfuroat har blitt sett i konvensjonelle gentoksikologiske tester.
No genotoxic effects of fluticasone furoate have been observed in conventional genotoxicity tests.
Du har blitt sett på spasertur på undercliff.
You have been seen walking on the Undercliff!
Alvorlige hudreaksjoner har blitt sett med tyverb.
Serious skin reactions have been seen with tyverb.
De følgende bivirkningene har blitt sett med Xiapex:.
The following side effects have been seen with Xiapex:.
Britiske kvartermester har blitt sett handle vin og kjøtt.
It seems british commissary officers have been seen purchasing wine and sweet meats.
Sandor clegane har blitt sett i riverlands, min herre.
Sandor clegane has been spotted in the riverlands, my lord.
Jeg har blitt sett på før.
I have been looked at before.
Fienden har blitt sett.
Highness, the enemy has been sighted.
Ingen spesielle tegn eller symptomer har blitt sett som følge av slik overdose.
No specific signs or symptoms have been identified following such overdose.
Ingen spesielle tegn eller symptomer har blitt sett som følge av slik overdose.
No specific signs or symptoms have been identified following such overdose.
Han har blitt sett nedi sentrum.
He's at a payphone downtown.
Tornadoskyer har blitt sett i fylkene mansfield og webster.
Funnel clouds have been spotted in the counties of mansfield and webster.
Hun har blitt sett, fjerde etasje, sørvestre bygning.
She's been spotted, third floor, southwest building.
Sopp har blitt sett rundt utgangsdøra.
Fungus was spotted around an exit door.
Hun har blitt sett flere ganger.
She's been seen several times.
General, den første stjernen har blitt sett.
Sir, i report that the first star has been sighted.
Uregelmessig hjerterytme(atrieflimmer) har blitt sett hos pasienter som får zoledronsyre for postmenopausal osteoporose.
Irregular heart rhythm(atrial fibrillation) has been seen in patients receiving zoledronic acid for postmenopausal osteoporosis.
Uregelmessig hjerterytme(atrieflimmer) har blitt sett hos pasienter som får zoledronic acid teva generics mot osteoporose etter overgangsalderen.
Irregular heart rhythm(atrial fibrillation) has been seen in patients receiving zoledronic acid teva generics for the treatment of postmenopausal osteoporosis.
Inflammasjon og endring av epitelet i nasalt hulrom har blitt sett hos gnagere etter varig administrasjon ved eksponering lavere enn terapeutisk nivå hos mennesker.
Inflammation and changes in the nasal cavity epithelium have been seen in rodents after chronic administration at exposures below the therapeutic levels in humans.
Ingen økt forekomst av bivirkninger har blitt sett etter samtidig administrering av de to forbindelsen.
No increased incidence of adverse reactions has been seen following concurrent administration of the two compounds.
Serumsyke og serumsykelignende reaksjoner som er forsinkede type III allergiske reaksjoner, har blitt sett hos pasienter behandlet med humaniserte monoklonale antistoffer, inkludert omalizumab.
Serum sickness and serum sickness-like reactions, which are delayed allergic type III reactions, have been seen in patients treated with humanised monoclonal antibodies including omalizumab.

Resultater: 51, Tid: 0.113

SE OGSÅ

Se også


SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer