HAR DU SETT NOE PÅ ENGELSK

Oversettelse av har du sett noe i Engelsk

Resultater: 36, Tid: 0.1168

Norsk-engelsk ordbok
you ever seen anything have you seen anything you ever see anything

Eksempler på bruk av Har Du Sett Noe i en setning og oversettelsene deres

Har du sett noe lignende før?
You ever seen anything like that before? no.
Hvor har du sett noe slikt før?
Where have you seen anything like it before?

Har du sett noe lignende?
You ever seen anything like this?
Har du sett noe lignende i Homeland?
You ever see anything like that at Homeland?
Har du sett noe sånt før?
You ever seen anything like that?
Har du sett noe jeg har gjort?
Have you seen anything i have done?
Har du sett noe så nifst.
Have you seen anything more spooky?
Har du sett noe sånt før, Jimmy?
So, Jimmy? you ever seen anything like this before?
Har du sett noe der ute?
You ever see anything out there?
Har du sett noe ikke jeg har sett?
Have you seen anything i haven't seen?
Har du sett noe uvanlig, noe uforklarlig?
You ever see anything out of the ordinary? anything he couldn't explain?
Har du sett noe lignende?
You ever seen anything like it?
Har du sett noe slikt før?
You ever seen anything like this?
Smithy, har du sett noe uvanlig?
Smitty, have you seen anything unusual at all?
Har du sett noe slikt?
You ever see anything like that?
Har du sett noe sånt før?
You ever see anything like that before?
Har du sett noe slikt før?
You ever seen anything like that before?
Har du sett noe til han, Luis?
Have you seen anything of him, Luis?
Har du sett noe liknende?
You ever seen anything like this?
Har du sett noe?
Have you seen anything?
Har du sett noe slikt?
You ever seen anything like this?
Har du sett noe mistenkelig her i nærheten?
Have you seen anything suspicious around here?
Har du sett noe slikt før?
You ever seen anything like this before?
Har du sett noe som tyder på at jeg er svak?
Have you seen anything that shows me as being weak?
Har du sett noe til ham?
Have you seen anything of him?
Har du sett noe så vakkert?
You ever seen anything so beautiful?- unh-unh.- Huh?
Har du sett noe som kan ha startet alt dette?
Have you seen anything that might set this thing off?
Har du sett noe sånt?
You ever seen anything like that?
Har du sett noe rart?
Have you seen anything strange?
Har du sett noe til Ashworth?
Any sign of Ashworth?

Resultater: 36, Tid: 0.1168

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer