Oversettelse av "har ikke sett" i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 1509, Tid: 0.0595

haven't seen ain't seen have never seen haven't looked never saw haven't watched haven't spotted have not seen hasn't seen hadn't seen have not looked

Eksempler på Har Ikke Sett i en setning

Jeg har ikke sett deg siden vi var barn.
I haven't seen you since we were children.
Jeg har ikke sett deg siden barndommen.
I haven't seen you since childhood.
Jeg har ikke sett sookie siden.
I ain't seen sookie since.
Jeg har ikke sett henne lage frokost til seg selv.
I have never seen her make breakfast for herself.
Nei, jeg har ikke sett ham.
No, i ain't seen him.
Jeg har ikke sett deg her før.
I haven't seen you here before.
Jeg har ikke sett i den.
I haven't looked in it yet.
Jeg har ikke sett deg så redd før.
I have never seen you so nervous.
Jeg har ikke sett deg i stolen min.
i haven't seen you in my chair.
Jeg har ikke sett deg siden du dro i krigen.
I ain't seen you since you went off to war.
Jeg har ikke sett deg siden.
I haven't seen you since-.
Jeg har ikke sett enda.
Our answer, cutter. i haven't looked yet.
Jeg har ikke sett deg før slik som du virkelig er.
I have never seen you before the way you really are.
Jeg har ikke sett henne siden.
I never saw her again.
Jeg har ikke sett noen.
I ain't seen anybody.
Jeg har ikke sett noen være så obsessed med en annen person før!
I have never seen someone so obsessed with another person. have you?
Jeg har ikke sett så dypt ennå, men nei.
I haven't looked deep inside myself, but i don't see any warts.
Jeg har ikke sett ham på to og et halvt år.
I haven't seen him in two and a half years.
Jeg har ikke sett jenta di.
I ain't seen your little girl.
Jeg har ikke sett ham før.
I never saw him before he came.
Jeg har ikke sett noen skrekk filmer nylig.
I haven't watched any scary movies recently.
Jeg har ikke sett på det på lenge.
I haven't looked at it for days.
Jeg har ikke sett noe i avisa.
I ain't seen anything in the papers.
Vi har ikke sett deg før.
We have never seen you before.
De har ikke sett oss ennå.
They haven't spotted our positions yet.
Jeg har ikke sett den.
I never saw it.
Vi har ikke sett det.
We haven't watched it yet.
Du har ikke sett min nye leilighet.
You haven't seen my new apartment.
Vi har ikke sett lygia siden de tok henne fra oss.
We have not seen lygia since she was taken from us.
Jeg har ikke sett det før.
I haven't seen it before.

Resultater: 1509, Tid: 0.0595

SE OGSÅ
Se også
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SYNONYMER

S Synonymer for "har ikke sett"


har aidri sett
traff aldri
så ikke
så aldri
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer