HAR IKKE VÆRT PÅ ENGELSK

Oversettelse av har ikke vært i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 939, Tid: 0.0823

har ikke vært
haven't been (409) hasn't been (207) have not been (93) has not been (78) have never been (21)

Eksempler på bruk av Har Ikke Vært i en setning og oversettelsene deres

De har ikke vært annet enn bråk siden vi startet.
They have never been anything but trouble since we started out.
Jeg har ikke vært der.
I have never been up there.
Jeg har ikke vært der.
I have never been there.
Hør nå her: det har ikke vært noe slik siden skapelsen.
Why, folks, there is never been anything like it since creation.

Det har ikke vært noe DNA før.
There is never been DNA before.
Det har ikke vært klansfolk her på lenge.
There is been no klan around here for years.
Du har ikke vært så offentlig før.
You have never been this public before.
Ekteskap har ikke vært på tale.
There is been no talk of marriage.
Jeg har ikke vært så glad og tilfreds noe sted.
I have never been this happy or comfortable anywhere.
Jeg har ikke vært ved pyramidene.
I have never been to the pyramids, have you?
Jeg har ikke vært her før.
I have not been around here before.
Jeg har ikke vært tilbake igjen før nå.
It 's just, i have never been back in.
Væskeretensjon har ikke vært ledsaget av akutte episoder med oliguri eller hypotensjon.
Fluid retention has not been accompanied by acute episodes of oliguria or hypotension.
Reproduksjonsstudier hos dyr har ikke vært utført med mabcampath.
Animal reproduction studies have not been conducted with mabcampath.

Resultater: 939, Tid: 0.0823

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


SYNONYMER

S Synonymer for "har ikke vært"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer