HAR IKKE VÆRT PÅ ENGELSK

Oversettelse av "har ikke vært" i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 1235, Tid: 0.1735

haven't been have never been ain't been is never been hasn't been have not been has not been has never been

Eksempler på Har Ikke Vært i en setning

Jeg har ikke vært her lenge.
I haven't been here very long.
De har ikke vært annet enn bråk siden vi startet.
They have never been anything but trouble since we started out.
Jeg har ikke vært ut med mange mennesker.
I haven't been out with many people.
Jeg har ikke vært mett ved daggry før alt raste sammen.
I ain't been lit at dawn since before everything fell apart.
Jeg har ikke vært her.
I don't know. i haven't been here.
Jeg har ikke vært der.
I have never been up there.
Dere har ikke vært late.
You ain't been slack.
Du har ikke vært her på 15 år.
You haven't been here for 15 years.
Hør nå her: det har ikke vært noe slik siden skapelsen.
Why, folks, there's never been anything like it since creation.
Jeg har ikke vært der.
I have never been there.
Hun har ikke vært her på over en måned.
She hasn't been here in over a month.
Du har ikke vært så offentlig før.
You have never been this public before.
Jeg har ikke vært i england på 20 år.
I haven't been in england for 20 years.
Jeg har ikke vært der på ei stund.
I ain't been to manhattan in a couple of weeks.
Det har ikke vært noe DNA før.
There's never been DNA before.
Jeg har ikke vært så glad og tilfreds noe sted.
I have never been this happy or comfortable anywhere.
Kolb har ikke vært i SS på over 20 år!
Kolb hasn't been in the SS for over 20 years!
Jeg har ikke vært her før.
I haven't been here before.
Jeg har ikke vært her før.
I have not been around here before.
Jeg prøver bare å klare meg, men det har ikke vært enkelt.
But it ain't been the easiest life.
Det har ikke vært en god dag.
It hasn't been a good day.
Reproduksjonsstudier hos dyr har ikke vært utført med mabcampath.
Animal reproduction studies have not been conducted with mabcampath.
Som jeg sa de siste par månedene har ikke vært enkle.
Like i said last few months ain't been all that easy.
Væskeretensjon har ikke vært ledsaget av akutte episoder med oliguri eller hypotensjon.
Fluid retention has not been accompanied by acute episodes of oliguria or hypotension.
Jeg har ikke vært her siden jeg var barn.
I haven't been here since i was a kid.
Jeg har ikke vært ved pyramidene.
I have never been to the pyramids, have you?
Mitch har ikke vært seg selv.
Mitch hasn't been herself.
Jeg har ikke vært helt ærlig.
I have not been completely honest.
Jeg har ikke vært ovenpå.
I haven't been upstairs yet.
Det har ikke vært passende.
It has not been appropriate.

Resultater: 1235, Tid: 0.1735

SE OGSÅ
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SYNONYMER

S Synonymer for "har ikke vært"


er ikke
har aidri vært
har aldri sittet
har ikke blitt
er aldri blitt
har aldri stått
har aldri vaert
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer