HVIS DU VIL HA PÅ ENGELSK

Oversettelse av hvis du vil ha i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 246, Tid: 0.1496

Eksempler på bruk av Hvis Du Vil Ha i en setning og oversettelsene deres

hvis du vil ha hestene, kan jeg selge dem til deg.
So if you want these horses, i sell them to you.
Jeg er her hvis du vil ha meg.
I'm here, if you will have me.
Du kan få dem hvis du vil ha dem.
You can have them if you want.
Hvis du vil ha meg med.

Hvis du vil ha betalt, trenger jeg-.
Miss, seriously, if you wanna get paid, i need.
Hvis du vil ha mer penger.
If you want more money.
Gi dem mer autoritet hvis du vil ha deres lojalitet.
Give them more authority if you want their loyalty.
Hvis du vil ha meg, vil jeg følge deg, castiel.
If you will have me, castiel, i will follow you.
Og det er litt vann der bak hvis du vil ha.
And there's some bottled water back there, if you would like.

Jeg har en historie hvis du vil ha den.
I have got a story if you want it.
Hvis du vil ha informasjon, hvorfor avlyse orienteringene?
If you wanted more info, sir, why did you cancel the weekly briefings?
Hvis du vil ha meg.
Og hvis du vil ha meg så vet du hvor jeg bor.
And if you want me... you know where i live.
Hvis du vil ha oss med...- så støtter vi deg.
If you will have us, we will back you.
Det er øl i skapet, hvis du vil ha.
There's a beer in the cupboard if you want.
Jeg har... kommet til middag hvis du vil ha meg.
I've... come to dinner if you will have me.
Lyla lager sen middag, hvis du vil ha.
Lyla is preparing a late dinner, if you want to join.
Hvis du vil ha oss.
I mean, if you will have us.
Hvis du vil ha dem tilbake, er det enkelt.
If you want them back, it's simple.
Hvis du vil ha meg der, kommer jeg.
If you want me there, I'm there.
Hvis du vil ha informasjon av meg, må du stjele det.
If you want information from me, you will have to steal it.
Hvis du vil ha nina, velger vi nina.
Okay, if you want nina, we will do nina.
Jeg har tabletter, hvis du vil ha.
I have got tablets, if you want.
Det er mat i kjøleskapet hvis du vil ha.
There's food in the fridge if you want.
Hvis du vil ha pengene tilbake.
If you want your money back.
Hvis du vil ha en autograf, så gi meg en blyant.
If you want an autograph, give me a pen.
Du kan skjenke kaffen hvis du vil ha.
You can pour the coffee if you want some.
Husk at den er din hvis du vil ha den tilbake.
But it's yours whenever you want it back.
Bare de ordene, hvis du vil ha noe håp.
Just those words, if you want to have a prayer of coming out of this.
Hvis du vil ha igjen penga dine.
If you want to get your money.

Resultater: 246, Tid: 0.1496

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


SYNONYMER

S Synonymer for "hvis du vil ha"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer