HVIS JEG HADDE PÅ ENGELSK

Oversettelse av hvis jeg hadde i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 269, Tid: 0.1059

Eksempler på bruk av Hvis Jeg Hadde i en setning og oversettelsene deres

Og hvis jeg hadde ringt?
And what if i had called?
Du mener hvis jeg hadde.
You mean if i had.
Hva ville ha skjedd hvis jeg hadde vært der i flere år?
What would have happened if i would been down there for years?
Alt hadde sett annerledes ut hvis jeg hadde vært mer paranoid.
Everything would be different if i would been half as paranoid as i am today.

Kanskje hvis jeg hadde en datamaskin.
Maybe if i had a computer.
Hvis jeg hadde tenkt å drepe deg, ville jeg ikke dratt hit.
If i was going to kill you, i could have saved the trip.
Vi spiste småkaker. hvis jeg hadde bakt.
We would have cookies, if i would baked them.
Hvis jeg hadde ventet på deg?
If i had waited for you.
Du sa jeg skulle komme til deg hvis jeg hadde informasjon.
You said i should come to you if i had information.

Hvis jeg hadde drept deg før ville hun vært død.
If i would killed you earlier, she would be dead.
Hvis jeg hadde gavene dine.
If i had your gifts.
Hvis jeg hadde forstått.
If i would realized.
Hvis jeg hadde blitt født liten, ville du ha drept meg?
If i would been born small, would you have killed me?
Hvis jeg hadde vært sterkere.
If i had been stronger.
Hvis jeg hadde rett, hadde dere kalt meg et geni.
If i would been right, you would be calling me a genius now.
Hvis jeg hadde bil, ville jeg kjørt deg dit.
If i had a car, i would drive you there.
Hvis jeg hadde lyttet til deg,
If i would listened to you,
Hvis jeg hadde visst hvem hun var.
If i had known who she was.
Hvis jeg hadde visst det var ekte.
If i would known it was real,
Hvis jeg hadde en penis, jeg ville prøve den.
If i had a penis, i would try it.
Hvis jeg hadde tatt ett skritt til, ville jeg ha falt.
If i would taken one more step, i would have fallen.
Hvis jeg hadde en puls, det ville være racing.
If i had a pulse, it would be racing.
Hvis jeg hadde lot ham avslutter ville det har gjort det.
If i would let him finish, it would have.
Det gir meg karakter, men hvis jeg hadde visst.
It gives me character, but if i would known.
Hvis jeg hadde en annen personlighet, ville jeg ha fryktet deg.
If i were of another constitution i would fear you.
Tenk hvis jeg hadde dødd?
What if i died?
Fordi hvis jeg hadde brukt ei hagle,
Cause if i used a shotgun,
Det er kanskje sant hvis jeg hadde trodd på det.
I suppose that might be true if i thought it were possible.
Jeg ville danset til den hvis jeg hadde noen å danse med.
I would have danced to it if i would had somebody to dance with.
Kanskje hvis jeg hadde tatt anagress.
If i had been on anagress maybe.

Resultater: 269, Tid: 0.1059

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer