HVOR LANG TID PÅ ENGELSK

Oversettelse av hvor lang tid i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 793, Tid: 0.0974

Norsk-engelsk ordbok

Eksempler på bruk av Hvor Lang Tid i en setning og oversettelsene deres

Jeg vet ikke hvor lang tid det tar.
I don't know how long this will take.
Hvor lang tid tror du vi har?
How much time do you think we have left?
Benji, ville hvor lang tid det tar deg å omprogrammere kofferten?
Benji, how long would it take you to reprogram the case?
Hvor lang tid har du?
How much time do you have?
Jeg vet ikke hvor lang tid dette tar.
I don't know how long this is taking.
Hvor lang tid vil jeg ha?
How much time will i have?
Og hvor lang tid har det tatt deg?
And how long has it taken you?
Worf, hvor lang tid har vi igjen?
Worf, how much time do we have?
Har du glemt hvor lang tid det tok ham å dø?
Have you forgotten how long it took him to die?
Jeg vil bare vite hvor lang tid jeg har.
I just wanna know how much time i have.
Mor, jeg vet ikke hvor lang tid det tar.
I don't know how long it will take.
Lacey, hvor lang tid tar det?
Lacey, how long will it take?
Hvor lang tid har gått?
How much time has gone by?
Vet du hvor lang tid det tok meg å bygge dette?
Do you know how long it took me to build this thing?
Hvor lang tid trenger du?
How much time do you need? 48 hours.
Vet ikke hvor lang tid vi har sammen.
Don't know how long we will have together.
Hvor lang tid har vi?
How much time will we have?
Hvor lang tid tar det å bygge og installere en av dine maskiner?
How long will it take to build and install one of your machines?
Hvis dette ikke fungerer, hvor lang tid har jeg?
If this doesn't work, how much time do i have?
Hvor lang tid ville jeg få i arresten hvis jeg stjal lommeboka di?
How long would i get in the brig if i stole your wallet?
Hvor lang tid har du?
How much time have you got?
Hvor lang tid gikk det mellom fjerde og femte slag?
How much time elapsed between the fourth and fifth blow?
Hvor lang tid var du brannmann, Dan?
How long were you a fireman, Dan?
Hvor lang tid trenger du?
Absolutely. how much time do you need?
Hvor lang tid har jeg før du ringer politiet?
How long do i have before you call the police?
Hvor lang tid tok det før administrasjonen fant deg?
How long did it take before the administration found you?
Hvis jeg kan skaffe beviser, hvor lang tid har jeg?
If i were to get you proof, how much time would i have?
Hvor lang tid har jeg?
How much time do i have?
Hvor lang tid har vi på oss?
How much time do we have?
Hvor lang tid har vi?
How much time we got?

Resultater: 793, Tid: 0.0974

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


SYNONYMER

S Synonymer for "hvor lang tid"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer