Oversettelse av "hvor lenge har" i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 1178, Tid: 0.0493


Eksempler på Hvor Lenge Har i en setning

Og hvor lenge har du vært her?
And how long have you been here?
Hvor lenge har jeg sovet?
How long was i asleep?
Hvor lenge har du vært i Paris?
How long have you been in Paris?
Leonard, hvor lenge har du jobbet med bronco Billy?
Leonard, how long have you been with bronco Billy?
Den soldaten der, hvor lenge har han vært med deg?
That soldier there. how long has he been with you?
Hvor lenge har jeg sovet?
Gretchen: how long was i asleep for?
Hvor lenge har han vært død?
How long has he been dead?
Hvor lenge har du kjent Lang?
How long had you known mr. Lang?
hvor lenge har du og greg.
So how long have you and greg been.
Hvor lenge har han gått til Cronyn?
How long had your brother been seeing dr Cronyn?
Rynn... hvor lenge har det vært for moren din?
Rynn, how long has it been for your mother?
Hvor lenge har jeg stjålet biler?
How long have i been stealing cars?
hvor lenge har han vært spiller i hagen din?
So how long has he been playing in your backyard?
Hvor lenge har han vært i hæren?
How long had he been here?
Hei, hvor lenge har du vært i Sona?
Hey, how long have you been in Sona?
Sammy, hvor lenge har moren og faren din vært skilt?
Sammy, how long have your mom and dad been divorced?
Hvor lenge har du delt praksis med dr. Cartwright?
How long had you and dr. cartwright been in practice together?
Hvor lenge har han vært bevisstløs?
How long has he been unconscious?
Hvor lenge har han vært her?
How long has he been here?
Hvor lenge har du vært her, Adam?
How long have you been here, Adam? forever.
Hvor lenge har det vært?
How long has it been?
Hvor lenge har mennene vært i Ostia?
How long have the men been in Ostia?
Hvor lenge har du vært i byen?
How long have you been in town?
Hvor lenge har hun vært her?
How long has she been here?
Hvor lenge har du vært i Budapest?
How long have you been in Budapest?
Hvor lenge har clay vært med stan Kingston?
How long has clay been with stan Kingston?
Hvor lenge har du vært uten?
How long have you been without?
Hvor lenge har alex bodd her?
How long has alex been living here?
Hvor lenge har du vært i skogen?
How long have you been in the forest?
Hvor lenge har det vært nå?
How long has it been now?

Resultater: 1178, Tid: 0.0493

SE OGSÅ
Se også
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SYNONYMER

S Synonymer for "hvor lenge har"


hvor ienge har
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer