I BLODET DITT PÅ ENGELSK

Oversettelse av i blodet ditt i Engelsk

Resultater: 248, Tid: 0.0605

Norsk-engelsk ordbok

Eksempler på bruk av I Blodet Ditt i en setning og oversettelsene deres

Jeg er i blodet ditt.
Det er i blodet ditt.
Jeg føler forbannelsen i blodet ditt.
I can feel the curse in your blood.
Atripla kan redusere mengden antikonvulsive midler i blodet ditt.
Atripla can reduce the amount of the anticonvulsant in your blood.
Atripla kan redusere mengden atovakon/proguanil eller artemeter/lumefantrin i blodet ditt.
Atripla may reduce the amount of atovaquone/proguanil or artemether/lumefantrine in your blood.
Du er sønnen min, det er i blodet ditt.
You're my son, and that's in your blood.
Atripla kan redusere mengden antikonvulsive midler i blodet ditt.
Atripla can reduce the amount of the anticonvulsant in your blood.
Atripla kan redusere mengden atovakon/proguanil eller artemeter/lumefantrin i blodet ditt.
Atripla may reduce the amount of atovaquone/proguanil or artemether/lumefantrine in your blood.
Disse hormonene kan måles i blodet ditt.
These hormones can be measured in your blood.
Disse hormonene kan måles i blodet ditt.
These hormones can be measured in your blood.
Jeg fant spor av apocynaceae cetanus i blodet ditt.
I found trace amounts of apocynaceae cetanus in your blood.
Det flyter allerede i blodet ditt.
It's already moving through your bloodstream.
Verden vil se arven etter meg bli skrevet i blodet ditt.
The world will watch! and my legacy will be written with your blood.
Det kan være nødvendig for legen din å kontrollere koaguleringstiden i blodet ditt.
It may be necessary for your doctor to monitor your blood clotting times.
Ns3-4a-proteasehemmeren reduserer mengden av hepatitt c-virus i blodet ditt.
The NS3-4A protease inhibitor reduces the amount of hepatitis c virus in your body.
Det kan være nødvendig for legen din å kontrollere koaguleringstiden i blodet ditt.
It may be necessary for your doctor to monitor your blood clotting times.
Ns3-4a-proteasehemmeren reduserer mengden av hepatitt c-virus i blodet ditt.
The NS3-4A protease inhibitor reduces the amount of hepatitis c virus in your body.
De fant store mengder rohypnol i blodet ditt.
They found a large amount of ruphylin in your system.
Legen din vil sjekke mengden av jern i blodet ditt før og under MIRCERA behandlingen.
Your doctor will check the amount of iron in your blood before and during MIRCERA treatment.
Legen din vil sjekke mengden av jern i blodet ditt før og under MIRCERA behandlingen.
Your doctor will check the amount of iron in your blood before and during MIRCERA treatment.
Dersom du tar legemidler som kan påvirke nivået av lurasidon i blodet ditt, som:.
Are taking medicines which may affect the level of lurasidone in your blood such as:.
Som et resultat av dette, kan mengden av atripla eller andre legemidler i blodet ditt påvirkes.
As a result, the amounts of atripla or other medicines in your blood may be affected.
Som en følge av dette kan mengden av eviplera eller andre legemidler i blodet ditt påvirkes.
As a result, the amounts of eviplera or other medicines in your blood may be affected.
Som et resultat av dette, kan mengden av atripla eller andre legemidler i blodet ditt påvirkes.
As a result, the amounts of atripla or other medicines in your blood may be affected.
Som en følge av dette kan mengden av eviplera eller andre legemidler i blodet ditt påvirkes.
As a result, the amounts of eviplera or other medicines in your blood may be affected.
Som en følge av dette kan mengden av stribild eller andre legemidler i blodet ditt påvirkes.
As a result, the amounts of stribild or other medicines in your blood may be affected.
Som en følge av dette kan mengden av tybost eller andre legemidler i blodet ditt påvirkes.
As a result, the amounts of tybost or other medicines in your blood may be affected.
Så snart vi får litt flere soldater i blodet ditt, kan de komme på besøk.
As soon as we get some more soldiers into your blood, they can visit.
Under behandlingen kan du bli gitt andre legemidler som skal opprettholde antall blodceller i blodet ditt.
During treatment, you may be given other medicines to maintain the number of your blood cells.
Under behandlingen kan du bli gitt andre legemidler som skal opprettholde antall blodceller i blodet ditt.
During treatment, you may be given other medicines to maintain the number of your blood cells.

Resultater: 248, Tid: 0.0605

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer