I DE FLESTE TILFELLENE PÅ ENGELSK

Oversettelse av i de fleste tilfellene i Engelsk

Resultater: 46, Tid: 0.2279

Norsk-engelsk ordbok

Eksempler på bruk av I De Fleste Tilfellene i en setning og oversettelsene deres

Krampeanfall hvor det i de fleste tilfellene var rapportert om tidligere.
Seizures where in most cases a history of seizures or risk.
Krampeanfall hvor det i de fleste tilfellene var rapportert om tidligere.
Seizures where in most cases a history of seizures or risk factors for seizures were reported 11.

Krampeanfall hvor det i de fleste tilfellene var rapportert om.
Seizures where in most cases a history of seizures or risk factors for seizures were reported11.
I de fleste tilfellene forsvant smerten mens pasienten fortsatte å ta ferriprox.
In most cases, the pain disappeared while patients continued taking ferriprox.
I de fleste tilfellene forsvant smerten mens pasienten fortsatte å ta ferriprox.
In most cases, the pain disappeared while patients continued taking ferriprox.
Virkningen vil gradvis forsvinne i løpet av noen få dager i de fleste tilfellene.
The effect should gradually disappear within a few days in most cases.
Virkningen vil gradvis forsvinne i løpet av noen få dager i de fleste tilfellene.
The effect should gradually disappear within a few days in most cases.
Sibyllene var veldig vakre. i de fleste tilfellene.
The sibyl were very beautiful, in most case.
I de fleste tilfellene ble det ikke rapportert om symptomer på overdosering.
In the majority of cases no overdose symptoms were reported.
I de fleste tilfellene ble det ikke rapportert om symptomer på overdosering.
In the majority of cases no overdose symptoms were reported.
Krampeanfall hvor det i de fleste tilfellene var rapportert om tidligere krampeanfall eller risikofaktorer for krampeanfall11.
Seizures where in most cases a history of seizures or risk factors for seizures were.
I de fleste tilfellene er en spesifikk behandling ikke nødvendig, og symptomene avtar etter noen timer/dager.
In most cases no specific treatment is required and the symptoms subside after a couple of hours/days.
I de fleste tilfellene er en spesifikk behandling ikke nødvendig, og symptomene avtar etter noen timer/dager.
In most cases no specific treatment was required and the symptoms subsided after a couple of hours/days.
I de fleste tilfellene stabiliserte eller falt nivået av leverenzymer ved fortsatt behandling.
In most cases the liver enzyme activities either stabilised or decreased with continued treatment.
I de fleste tilfellene medførte tillegg av betain, vannfritt en ytterligere reduksjon i plasmanivået av homocystein.
In most cases, adding betaine anhydrous resulted in a further reduction in plasma homocysteine level.
I de fleste tilfellene forekom disse reaksjonene i løpet av den første behandlingsmåneden med febuksostat.
In most cases, these reactions occurred during the first month of therapy with febuxostat.
I de fleste tilfellene gikk disse verdiene spontant tilbake til det normale uten endring av behandling.
In most cases, these values spontaneously reverted to normal without change in treatment.
I de fleste tilfellene er en spesifikk behandling ikke nødvendig, og symptomene avtar etter noen timer/dager.
In most cases no specific treatment is required and the symptoms subside after a couple of hours/days.
I de fleste tilfellene er en spesifikk behandling ikke nødvendig, og symptomene avtar etter noen timer/dager.
In most cases no specific treatment was required and the symptoms subsided after a couple of hours/days.
I de fleste tilfellene stabiliserte eller falt nivået av leverenzymer ved fortsatt behandling.
In most cases the liver enzyme activities either stabilised or decreased with continued treatment.
I de fleste tilfellene medførte tillegg av betain, vannfritt en ytterligere reduksjon i plasmanivået av homocystein.
In most cases, adding betaine anhydrous resulted in a further reduction in plasma homocysteine level.
I de fleste tilfellene forekom disse reaksjonene i løpet av den første behandlingsmåneden med febuksostat.
In most cases, these reactions occurred during the first month of therapy with febuxostat.
I de fleste tilfellene gikk disse verdiene spontant tilbake til det normale uten endring av behandling.
In most cases, these values spontaneously reverted to normal without change in treatment.
Ved kortidsbehandling vil de i de fleste tilfellene ikke overstige normal øvre grense.
On short-term use, in most cases they do not exceed the upper limit of normal.
Smerter i armer og ben(i de fleste tilfellene rapportert som smerte i vaksinasjonsarmen).
Pain in arms and or legs(in the majority of cases reported as pain in the vaccination arm).
Ved kortidsbehandling vil de i de fleste tilfellene ikke overstige normal øvre grense.
On short-term use, in most cases they do not exceed the upper limit of normal.
Smerter i armer og ben(i de fleste tilfellene rapportert som smerte i vaksinasjonsarmen).
Pain in arms and or legs(in the majority of cases reported as pain in the vaccination arm).
I de fleste tilfellene har en infusjonshastighet opp mot 4 ml per minutt blitt brukt.
In most of the cases, an infusion rate of up to 4 ml per minute has been used.
I noen tilfeller har nyresten vært forbundet med renal dysfunksjon eller akutt nyresvikt; i de fleste tilfellene har renal dysfunksjon og nyresvikt vært reversibel.
In some cases, nephrolithiasis has been associated with renal insufficiency or acute renal failure; in the majority of these cases renal insufficiency and acute renal failure were reversible.
I de fleste tilfellene var disse forhøyningene forbigående, mindre og asymptomatiske og krevde ikke seponering av behandlingen.
In the majority of cases these elevations were transient, minor and asymptomatic without the need for treatment discontinuation.

Resultater: 46, Tid: 0.2279

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer