IKKE PÅ ENGELSK

Oversettelse av "ikke" i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 501288, Tid: 0.1403

Klikk engelsk oversettelse for å filtrere resultater
not never n't Not Not

Eksempler på bruk av "Ikke" i en setning og oversettelsene deres

Ikke Joe!
Not Joe!
Eller ikke, toby.
Or not, toby.
Jeg visste ikke at beav kunne synge.
I never knew beav could sing.
Men du er ikke prinsesse panchali.
But you're not princess panchali.
Vennen min ville ikke sagt det til noen.
My friend would n't tell anyone.
Jeg har ikke gjort dette før.
I have never done this before.
Jeg kunne ikke vært borte i mer enn 15 minutter.
I could n't have been gone more than 15 minutes.
Dette har jeg ikke prøvd før!
I have never tried this before!
Ikke min bajor.
Not my bajor.
Skal ikke en mann være slave.
Not a man shall be a slave.
Du var ikke ment for gud, michael.
You were never meant for god, michael.
Ikke Theon!
Not Theon!
Dette stedet er ikke det samme uten dawn.
Th/s p/ace a/n't gonna be the same w/thout dawn.
Vi er ikke av denne verden, så vi flykter.
Not of this world, so we live on the run.
Ikke i dette huset.
Not in this house.
Ikke laurel.
Not laurel.
Ikke almisser, mann.
Not charity, man.
Synd du ikke var der.
What a pity you were n't there.
Du var ikke sentimental, jay.
You were never sentimental, jay.
Ikke min nakke.
Not my neck.
Ikke ennå, mrs evans.
Not yet, mrs. evans.
Sånn kan det bare ikke være.
It just n't be.
Ikke hvis du er en tenåring svelg dine følelser.
Not if you're a teen swallow your feelings.
Ikke Barry?
Not Barry?
Jeg visste ikke at du var.
I never knew you were.
Ikke max.
Not max.
Ikke hvis du er homo.
Not if you're gay.
Natten var ikke.
The night..... was... n't.
Jeg kan ikke hate deg, danny.
I could never hate you, danny.
Ikke forventninger.
Not expectation.

Resultater: 501288, Tid: 0.1403

SE OGSÅ
Se også
SYNONYMER

S Synonymer for "ikke"


har
det
lkke
aldri
lngen
aidri
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer