IKKE EN ENGEL PÅ ENGELSK

Oversettelse av ikke en engel i Engelsk

Resultater: 42, Tid: 0.059

Norsk-engelsk ordbok

Eksempler på bruk av Ikke En Engel i en setning og oversettelsene deres

Jeg er ikke en engel.
Men du er ikke en engel.
But you're not an angel.

Du er ikke en engel, thomas.
You are not an angel, thomas.
Gerry er ikke en engel.
Gerry is no angel.
Og de sier:«Hvorfor er ikke en engel sendt ned til ham?».
They say:"Why is not an angel sent down to him?".
Hvorfor er ikke en engel sendt ned til ham, for å være advarer sammen med ham?
Why has not an angel been sent down to him to give admonition with him?
Og de sier:«Hvorfor er ikke en engel sendt ned til ham?».
And they said,“Why has not an angel been sent down to him?”.
Hvorfor er ikke en engel sendt ned til ham, for å være advarer sammen med ham?
Why was not an angel sent down along with him, to give warning along with him?”.
Og de sier:«Hvorfor er ikke en engel sendt ned til ham?».
And they said,“Why has not an angel been sent down to him?”.
Hvorfor er ikke en engel sendt ned til ham, for å være advarer sammen med ham?
Why was not an angel sent down along with him, to give warning along with him?”.
Og de sier:«Hvorfor er ikke en engel sendt ned til ham?».
And they say: wherefore hath not an angel been sent down unto him?
Og de sier:«Hvorfor er ikke en engel sendt ned til ham?».
And they say:"Why has not an angel been sent down to him?".
Hvorfor er ikke en engel sendt ned til ham, for å være advarer sammen med ham?
Why is not an angel sent down to him to be a warner with him?
Og de sier:«Hvorfor er ikke en engel sendt ned til ham?».
They say: why hath not an angel been sent down unto him?
Hvorfor er ikke en engel sendt ned til ham, for å være advarer sammen med ham?
Why is not an angel sent down unto him, to be a warner with him.
Og de sier:«Hvorfor er ikke en engel sendt ned til ham?».
They say,‘Why has not an angel been sent down to him?'.
Og de sier:«Hvorfor er ikke en engel sendt ned til ham?».
They say:"Why is not an angel sent down to him?".
Hvorfor er ikke en engel sendt ned til ham, for å være advarer sammen med ham?
Why has not an angel been sent down to him to give admonition with him?
Og de sier:«Hvorfor er ikke en engel sendt ned til ham?».
And they say:"Why has not an angel been sent down to him?".
Hvorfor er ikke en engel sendt ned til ham, for å være advarer sammen med ham?
Why is not an angel sent down to him to be a warner with him?
Og de sier:«Hvorfor er ikke en engel sendt ned til ham?».
They say: why hath not an angel been sent down unto him?
Og de sier:«Hvorfor er ikke en engel sendt ned til ham?».
They ask,"Why has an angel not been sent down to him?".
Hvorfor er ikke en engel sendt ned til ham, for å være advarer sammen med ham?
Why has an angel not been sent down to him, to be a warner with him?
Hvorfor er ikke en engel sendt ned til ham, for å være advarer sammen med ham?
Why has an angel not been sent down to him, to be a warner with him?
Og de sier:«Hvorfor er ikke en engel sendt ned til ham?».
And they say,“Why was an angel not sent down to him.”.
Og de sier:«Hvorfor er ikke en engel sendt ned til ham?».
They ask,"Why has an angel not been sent down to him?".
Og de sier:«Hvorfor er ikke en engel sendt ned til ham?».
And they say,“Why was an angel not sent down to him.”.
Og de sier:«Hvorfor er ikke en engel sendt ned til ham?».
They say:"How is it no angel was sent down to him?".
Hvorfor er ikke en engel sendt ned til ham, for å være advarer sammen med ham?
Why was no angel sent to him to act as admonisher with him?
Og de sier:«Hvorfor er ikke en engel sendt ned til ham?».
They also say:'Why has no angel been sent down to this Prophet?'.

Resultater: 42, Tid: 0.059

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer