IKKE SKAL DØ PÅ ENGELSK

Oversettelse av ikke skal dø i Engelsk

Resultater: 30, Tid: 0.1988

Norsk-engelsk ordbok
die not

Eksempler på bruk av Ikke Skal Dø i en setning og oversettelsene deres

Fordi du ikke skal dø.
Because you're not dying.
Betyr det at du ikke skal dø?
You mean, you're not dying?

Men jeg lover deg at slektsnavnet vårt ikke skal dø med meg.
But i promise you our family name will not die with me.
Du kan fortelle meg at jeg ikke skal dø.
You tell me i won't die.
Jeg vil at du skal garantere meg at jeg ikke skal dø.
I want you to guarantee me i won't die.
Er du sikker på at jeg ikke skal dø?
Are you sure I'm not going to die?
London prøver å lære oss hvordan vi ikke skal dø.
London's trying to teach us how not to die.
Skal du også si at jeg ikke skal dø?
Are you gonna tell me not to die too?
Casey, er du ikke skal dø.
Casey, you're not gonna die.
Men vi kan vel anta atjeg ikke skal dø i morgen.
Can we at least assume that I'm not dying tomorrow?
Du er ikke... du ikke skal dø.
You're not... you're not gonna die.
for manndraperen når han flykter for blodhevneren, forat han ikke skal dø før han har stått til doms for menigheten.
cities for refuge from the avenger; that the manslayer die not, until he stand before the congregation in judgment.
for manndraperen når han flykter for blodhevneren, forat han ikke skal dø før han har stått til doms for menigheten.
cities for refuge from the avenger; that the manslayer die not, until he stand before the congregation in judgment.
Disse byer skal i ha til tilfluktsstæder for manndraperen når han flykter for blodhevneren, forat han ikke skal dø før han har stått til doms for menigheten.
The cities shall be to you for refuge from the avenger, that the manslayer not die, until he stands before the congregation for judgment.
Gud har ordnet det slik at jeg ikke skal dø uten min sønns kjærlighet.
God has seen to it that i shall not go to the grave without my son's love.
Og før eders yngste bror til mig, så eders ord kan sannes, og i ikke skal dø.
Bring your youngest brother to me; so will your words be verified, and you won't die.
Og før eders yngste bror til mig, så eders ord kan sannes, og i ikke skal dø.
But bring your youngest brother unto me; so shall your words be verified, and ye shall not die.
Og før eders yngste bror til mig, så eders ord kan sannes, og i ikke skal dø.
Bring your youngest brother to me; so will your words be verified, and you won't die.
Og før eders yngste bror til mig, så eders ord kan sannes, og i ikke skal dø.
But bring your youngest brother unto me; so shall your words be verified, and ye shall not die.
telt, skal de tvette sig med vann forat de ikke skal dø; likeså når de treder frem til alteret for å
the congregation, they shall wash with water, that they die not; or when they come near to the altar to
De skal tvette sine hender og sine føtter forat de ikke skal dø; dette skal være en evig lov for dem, for
So they shall wash their hands and their feet, that they die not: and it shall be a statute for ever to
I skal skille israels barn av med deres urenhet, forat de ikke skal dø i sin urenhet når de gjør mitt tabernakel urent, det som står midt iblandt dem.
Thus shall ye separate the children of israel from their uncleanness; that they die not in their uncleanness, when they defile my tabernacle that is among them.
for dine tjenere til herren din gud, så vi ikke skal dø fordi vi til alle våre andre synder har lagt
thy servants unto the LORD thy god, that we die not: for we have added unto all our sins this
telt, skal de tvette sig med vann forat de ikke skal dø; likeså når de treder frem til alteret for å
the congregation, they shall wash with water, that they die not; or when they come near to the altar to
De skal tvette sine hender og sine føtter forat de ikke skal dø; dette skal være en evig lov for dem, for
So they shall wash their hands and their feet, that they die not: and it shall be a statute for ever to
for dine tjenere til herren din gud, så vi ikke skal dø fordi vi til alle våre andre synder har lagt
thy servants unto the LORD thy god, that we die not: for we have added unto all our sins this
høres når han går inn i helligdommen for herrens åsyn, og når han går ut- forat han ikke skal dø.
he goeth in unto the holy place before the LORD, and when he cometh out, that he die not.
og ta vare på det som herren vil ha varetatt, så i ikke skal dø; for således er mig befalt.
night seven days, and keep the charge of the LORD, that ye die not: for so i am commanded.
dig efter livet og sier: du skal ikke profetere i herrens navn, forat du ikke skal dø for vår hånd,
seek thy life, saying, prophesy not in the name of the LORD, that thou die not by our hand:.
høres når han går inn i helligdommen for herrens åsyn, og når han går ut- forat han ikke skal dø.
he goeth in unto the holy place before the LORD, and when he cometh out, that he die not.

Resultater: 30, Tid: 0.1988

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer