JEG BER DEM PÅ ENGELSK

Oversettelse av jeg ber dem i Engelsk

Resultater: 44, Tid: 0.0699

Norsk-engelsk ordbok
i tell them i beg you I'm asking you i will have them

Eksempler på bruk av Jeg Ber Dem i en setning og oversettelsene deres

Hvis jeg ber dem gjøre det, ja.
They will when i tell them to.
Om jeg ber dem trekke seg nå?
If i tell them to withdraw now?

Cæsar, jeg ber dem.
Caesar, caesar, i beg you.
Jeg ber dem tenke gjennom det igjen.
I beg you to reconsider.
Som betyr at når jeg ber dem bli inaktive igjen.
Which means the moment i tell them to turn inert again.
Fordi jeg ber dem.
Because I'm asking you not to.
Jeg ber dem overveie henne.
I beg you to consider her.
Jeg ber dem ikke avlyse hengingene, men teateret rundt dem.
I'm asking you to cancel the theater around them.
Jeg ber dem sende opp avisene.
I will have them send up those newspapers.
Om jeg ber dem stoppe.
If i tell them to stop.
Jeg ber dem om å ikke tiltrekke oppmerksomhet.
I tell them all not to attract attention.
Jeg ber dem sende kortesjen din.
I will have them bring your motorcade around.
Jeg ber dem vente før de sier sannheten.
I'm asking you to wait before you reveal the truth.
Jeg ber dem om guds velsignelse.
I beg you to give me God's blessing.
Jeg har en gjeng som gjør alt jeg ber dem om.
I got a gang that does everything i tell them to.
Jeg ber dem åpne.
I will have them open it up.
Jeg ber dem igjen.
I'm asking you again.
Jeg ber dem akseptere situasjonens alvor.
I beg you to appreciate the gravity of the situation.
De gjør det jeg ber dem.
They do what i tell them.
Jeg ber dem.
I beg you.
Jeg ber dem revurdere. lfølge krigens regler.
Colonel, i beg you, please reconsider.
Jeg ber dem ordne det.
I will tell them to arrange.
Jeg ber dem ta med spiseredskaper.
I will tell them to bring mess kit.
Jeg ber dem skynde seg.
I will tell them to hurry.
Jeg ber dem godkjenne en eksorsisme.
I will ask them to approve an exorcism.
Jeg ber dem dømme etter tap, for de er så få.
I ask them to judge me on my losers because i have so few.
Jeg ber dem.
I'm begging you.
Jeg ber dem tilgi meg.
I beg your Majesty's forgiveness.
My lord, jeg ber dem.
My lord, i beseech you.
Jeg ber Dem!
I beg of you!

Resultater: 44, Tid: 0.0699

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer