JEG FØLER JEG PÅ ENGELSK

Oversettelse av jeg føler jeg i Engelsk

Resultater: 783, Tid: 0.1761

Norsk-engelsk ordbok

Eksempler på bruk av Jeg Føler Jeg i en setning og oversettelsene deres

Jeg føler jeg må stille et spørsmål.
Okay, i feel like i need to ask a question. um.
Jeg føler jeg har sett deg før.
I feel like i have seen you before.

Jeg føler jeg kan puste her.
I feel like i can breathe in here, you know?
Jeg føler jeg skylder deg en tjeneste.
I feel like i owe you a favour.
Jeg føler jeg burde gi deg en fortjenestemedalje eller noe slikt.
I feel like i should give you a merit badge, or something like that.
Jeg føler jeg må gjøre noe.
I feel like i should do something.
Jeg føler jeg bør vite svaret.
I feel like i should know this one.
Jeg føler jeg har hengt for mye med deg.
I feel like i have been hanging on you too much.
Jeg føler jeg skulle visst om det er ille.
I feel like i should know if it's bad.
Jeg føler jeg får ny energi.
I feel like i got my second wind.
Jeg føler jeg bør bli ferdig med det.
But sometimes i feel like i should just get it over with.
Jeg føler jeg ikke har gitt deg en sjanse.
I feel like i didn't give you a fair shot.
Jeg føler jeg må si noe, annie.
I feel i have to say something, annie.
Det er bare noe jeg føler jeg må gjøre.
It's just something i feel i have to do.
Hvem jeg føler jeg kommer best overens med.
Who i think i can get along with best.
Uh, jeg føler jeg har å si, mr. lincoln, som.
Uh, i feel i have to say, mr. lincoln, that.
Jeg føler jeg skylder deg såpass.
I feel i owe it to you.
Men jeg føler jeg må advare deg.
But i feel i need to warn you.
Det er en byrde jeg føler jeg må akseptere.
It is a burden i feel i must accept.
Jeg føler jeg står naken på times square.
Why do i feel like I'm in times square, naked?
Jeg føler jeg vil drepe.
I feel like killing.
Jeg føler jeg sniker meg inn.
It feels like I'm trespassing.
Jeg føler jeg kommer til noe som er avgjort.
And i feel i walk into something that's already kind of decided.
Jeg føler jeg burde kunne handtere et teit, lite tv-manus.
I feel i should be able to handle some silly little TV script.
Jeg føler jeg som en drittunge- vil gjøre noe.
I feel like a punk, like doing shit.
Jeg føler jeg ikke forklarte bra, og jeg vet han kan.
I felt i wasn't explaining things well and i know he can.
Jeg føler jeg kan puste som før.
I feel i can breathe like before.
Det eneste stedet hvor jeg føler jeg kan snakke uten å bli angrepet, er i dramatimene til berdie.
The only place i feel like i can really talk without getting jumped on is in Berdie's drama class.
Du har ikke dratt en gang, og jeg føler jeg har mistet noe jeg aldri finner igjen.
You haven't even gone yet and i feel like i have lost something i will never find again.
Jeg vet det låter eprøtt... men jeg føler jeg har talent for dette.
I know it's crazy... but i feel like i got a knack for this shit.

Resultater: 783, Tid: 0.1761

SE OGSÅ

Se også


SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer