KAN DU GÅ PÅ ENGELSK

Oversettelse av kan du gå i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 222, Tid: 0.0947

Norsk-engelsk ordbok

Eksempler på bruk av Kan Du Gå i en setning og oversettelsene deres

Mår, kan du gå og ta en matbit?
Marten, you can go and grab a bite?
Hvordan kan du gå rundt uten penger?
How can you walk around with no money?
kan du gå.
Now, you can go.
Da kan du gå.
Then you... then you can leave.
kan du gå hjem.
For now, you can go home.
Kan du gå?
Can you walk?- yes.
Kan du gå, Brandon?
Can you walk, Brandon?
Bra, da kan du gå nå.
Sure. you can leave now.
Hvis du vil, kan du gå ut og få frisk luft.
If you like, you can go out and get some fresh air.
kan du gå på polet.
Can you get some wine?
Kan du gå inn i det andre rommet?
Would you go in the other room, please?
kan du gå.
You can go now.
Kan du gå til pappa?
Can you walk to Daddy?
Kan du gå nærmere?
Can you get in closer?
Lise, nå kan du gå.
Lise, you can leave now.
Unge mann, kan du gå vekk?
Young fella, could you step out of the picture?
Kan du gå ut av mitt hus?
Can you get out of my house!
Selvfølgelig kan du gå.
Of course you can go.
kan du gå.
And now you can leave.
Söderstedt, kan du gå igjennom det?
Söderstedt, would you go through it?
Kan du gå?
Well, can you walk?
Nei.-Da kan du gå.
Well, then you can leave.
Kan du gå ut og hente dem?
Would you go get them?- No!
Jonah, kan du gå ut et øyeblikk?
Jonah, would you step outside for a minute, please?
Kan du gå ut en stund?
Could you step outside?
Kan du gå på det?
Can you walk on it?
kan du gå og sette deg.
Now you can go and sit down.
Kan du gå til sykestua?
Can you get to sick Bay?
Kan du gå ut litt?
Could you step out for a minute?
Kan du gå?
Can you walk at all?

Resultater: 222, Tid: 0.0947

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer